Dr Lidia Gabryś

note /search

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 6636
Wyświetleń: 14084

MAKROEKONOMIA  Dr Lidia Gabryś    WSTĘP    Nowa  sfera  w  ekonomii  (oprócz  mikro-  i  makro-)  ekonomia  GLOBALNA  –  szersze  spojrzenie  ni   makro.     Makroekonomia – gospodarka jako całość – GOSPODARKA RYNKOWA  Teorie ekonomiczne nie odnoszą się do rodzaju gospodarki na świecie. Są ró ne ...

Makroekonomia- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 1 WSTEP Nowa sfera w ekonomii (oprócz mikro- i makro-) ekonomia GLOBALNA - szersze spojrzenie ni' makro. Makroekonomia - gospodarka jako całosc - GOSPODARKA RYNKOWA Teorie ekonomiczne nie odnosza sie do rodzaju gospodarki na swiecie. Sa ró'ne systemy rynkowe....

Produkt krajowy brutto- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 2 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Rachunek dochodu narodowego Do mierzenia działalnosci trzema strumieniami: 1. Wydatki gospodarstw domowych (ile dóbr kupili) 2. Dochody gospodarstw domowych 3. Dobra i usługi kupione przez gospodarstwa domowe PKB mierzone wartoscia...

Mechanizm mnożnikowy- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1547

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 3 Mechanizm mnożnikowy Mechanizm mno_nikowy - mechanizm przyśpieszenia podaży, zwielokrotniania jakiegos efektu. Mno'nik - wielokrotnosc. Przyczyna tego mechanizmu sa inwestycje, co w teorii Keynesa, oprócz Ca i I, przedsiebiorcy dodatkowo musza zainwestowac. ...

Państwo jako podmiot w gospodarce narodowej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 4 PANSTWO JAKO PODMIOT W GOSPODARCE NARODOWEJ I etap: staro ytnosc do kapitalizmu - etap akumulacji pierwotnej - historyczne gromadzenie kapitału dla przyszłego ustroju kapitalistycznego. Panstwo pojawiało sie w gospodarce, wtedy gdy takiej interwencji potrze...

Bezrobocie- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 5 BEZROBOCIE W Polsce w styczniu 2004 - 20,6% w pazdzierniku 19,7%, najni'sze maja Austria i Luksemburg 4,2% niski te' Cypr, Irlandia, Wielka Brytania i Holandia. Najwy'sze Słowacja 16,2%, Litwa 11,4% i Hiszpania 11,1%. W całej Unii ok. 9% z tendencja wzrostowa...

Inflacja- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1309

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 6 INFLACJA Wystepuje najczesciej tu' obok bezrobocia. Wg amerykanów inflacja to nowotwór (uspiony przebudza sie i robi spustoszenie), do lat 70 wystepowała gdy zaczynał sie rozwój, a obecnie powodem - kryzys. Dzis mamy warianty

Krzywa Philipsa- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3556

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 7 KRZYWA PHILIPSA 1. Badania Philipsa (Keynesista) 1958r Przez lata pokazywała sie zale'nosc pomiedzy stopa bezrobocia, a wielkoscia stawek płac nominalnych. Ró'ne podejscia do krzywej Philipsa, Keynsisci, 'e wa'niejsze bezrobocie, monetarysci - inflacja. 2....

Polityka budżetowa- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1176

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 8 POLITYKA BUDŻETOWA Bud_et - plan dochodów i wydatków panstwa, pojawia sie zanim pojawia sie rok bud'etowy, nie jest tylko zestawieniem, bo jest pojawia sie wczesniej. To plan finansowy zawierajacy dochody i wydatki panstwa związane z realizacja przyjetej poli...

Polityka pieniężna- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 9 POLITYKA PIENIĘŻNA Sztuka wykorzystania pieniadza. Pierwsza kontrola emisji _ bank Wielkiej Brytanii - po I wojnie swiatowej. Systemy sztabowo-złotowe, dewizowo-złotowe. Wady pieniadza papierowego: łatwo fałszowac, łatwo niszczyc. Pieniadz odbiciem stanu ...