Dr Leszek Kusak

note /search

Filozofia - calosc wykladu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 3409

Wykład I Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które stanowiły centra administracyjne. Ok. 1700 r p.n...

Filozofia praktyczna, szkoła cyników wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

Wykład IV     ARYSTOTELES  Arystoteles  był uczniem Platona,  większość życia spędził w Atenach. System filozoficzny, który stworzył był obszerniejszy niż  Platona. Jego filozofia dzieliła się na praktyczną (etyka, polityka) i teoretyczną (fizyka, matematyka, pierwsza filozofia).    Pierwsza filo...

Metafizyka teocentryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

Wykład VII    Św. Augustyn  (354 –430) jest twórcą  metafizyki teocentrycznej  – jest to nauka o bycie, tak jak ontologia. Nazwa pochodzi z  określenia dzieła Arystotelesa, teocentryczna – oznacza, że jest to taka koncepcja o bycie, w centrum której jest Bóg.    Metafizyka teocentryczna składa si...

Etyka według Kanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2408

1  Wykład XI    Etyka według Kanta.  Krytyka praktycznego rozumu (praktyczny rozum  – rozum w odniesieniu do działania). Kant próbuje zrobić to samo, co w krytyce  czystego rozumu, poszukuje uniwersalnego prawa w sferze działania, które będzie miało charakter sądu syntetycznego a priori.    Istni...

Początki filozofii- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2366

Wykład I              Początki filozofii – VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody.    1.  Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury:  -  Kreta  (najstarszy  ośrodek)  –  kultura  min...

Etyka - Antropologia filozoficzna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1645

1.Co to jest atomizm ? Twórca atomizmu był Demokryt, pochodził z Abdery i chciał pogodzić stanowiska Parmenidesa i Heraklita. Według niego elementem bytu są atomy. Wszystko składa się z atomów, które są niezniszczalne, są to cząstki materialne, k...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1757

KOŁO WIEDEŃSKIE W 1922 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim katedrę filozofii nauk indukcyjnych objął Moritz Schlick. Skupił on wokół siebie reprezentantów różnych nauk szczegółowych zainteresowanych problemami

Ideał państwa i prawa według Platona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2912

Ideał państwa i prawa według Platona podłoże historyczne i filozoficzne oraz próba oceny z perspektywy współczesnej. Grecja okresu klasycznego obejmującego VI, IV wiek przed narodzeniem Chrystusa to czas potęgi i dobrobytu. Zmieniające się stosu...

Filozofia - wykłady, dr Kusak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4893

Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, istnienie Boga, teoria idoli, Kartezjusz, Kartezjański Sceptyzm Metodyczny, krytycyzm, kosmologiczna koncepcja Kanta, filozofia krytyczna, etyka wg Kanta, postulat wolności, Schopenhauer, pozytywizm, Nietzsche, moralność panów, dekadencja, egzystencjalizm, rodzaje świ...

Filozofia - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1302

Wykład I Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które stanowiły centra administracyjne. Ok. 1700 r p.n...