Dr Leszek Czapla

note /search

Wydolność fizyczna i hipokineza - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1757

Wydolność fizyczna - wydolność fizyczna oznacza zdolność do wykonywania ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Rzeczywistą miarą wydolności fizycznej jest czas wykonywania wysiłków o określone...

Choroby cywilizacyjne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386

Choroby cywilizacyjne (brak kawałku) Bilans energetyczny- różnica ilości energii uzyskiwanej przez organizm w postaci przyswajalnych składników energii pokarmu a ilość energii i wydatkowanej przez ustrój w określonym czasie PODSTAWO...

Długotrwały wysiłek fizyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1449

DŁUGOTRWAŁY WYSIŁEK FIZYCZNY ZMĘCZENIE Wyczerpanie nadnerczy Zmiany regulujące funkcjonowanie ustroju Wilgotność skóry pocenie się Wzrost temperatury ciała Wzrost wentylacji płuc (duszności) Wzrost częstości skurczów serca Odwodnienie i zm...

Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2149

Fizjologia (gr. physis = natura) - nauka o czynnościach organizmów żywych. Zakres fizjologii obejmuje badania czynności organizmów jako całości a także poszczególnych narządów, tkanek i komórek. Fizjologia komórki (cytofizjologia) - bada czynności, funkcje życiowe komórki jako podstawowej jednostki...

Homeostaza, stres, adaptacja - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3647

Wyróżnia się kilka typów homeostazy systemów żywych: Homeostaza fizjologiczna - regulacja fizjologiczna poszczególnych organizmów. Homeostaza komórkowa - określa możliwość komórek do zachowania normalnej struktury wobec oddziaływań czynników zewnętrznych. Homeoreza - regulacja procesów

Adaptacja, mięśnie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1883

Adiustacja (dostosowalność) a środowisko. Rodzaj zmian przystosowawczych, zachodzących u osobników i nie utrwalających się w materiale dziedzicznym. Adiustacja określa przemiany, jakie zachodzą u osobników w odcinkach krótszych, niż życie jednostkach czasu i mają charakter odwracalny. Przemiany te ...

Zmęczenie, hipoksja - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1526

ZMĘCZENIE Wyczerpanie nadnerczy Zmiany regulujące funkcjonowanie ustroju Wilgotność skóry pocenie się Wzrost temperatury ciała Wzrost wentylacji płuc (duszności) Wzrost częstości skurczów serca Odwodnienie i zmniejszenie jonów w kanałach mięśniowych Wyczerpanie glikogenu mięśniowego Zmęczen...

Wysiłek fizyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

Skala subiektywnej oceny ciężkości pracy w punktach wg Borga: PUNKTY PRACA 6 7 8 Wyjątkowo lekka 9 10 Bardzo lekka 11 12 Dosyć lekka 13 14 Dosyć ciężka 15 16 Ciężka 17 18 Bardzo ciężka 19 20 Niezwykle ciężka Wysiłki przy użyciu siły nie przekraczające 15% MVC - wysiłki lekkie 15-30% ...

Węglowodany, a mięśnie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2352

Deficyt tlenowy - występujący podczas pracy niedobór tlenu, będący różnicą między zapotrzebowaniem tlenowym, a jego dostarczeniem. Deficyt ten stanowi zadłużenie tlenowe, które musi ulec spłaceniu częściowo jeszcze podczas pracy (jeśli pozwala na to intensywność wysiłku lub bezpośrednio po jej ukoń...

Układ newowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

Częstość uderzeń serca regulowana jest przez układ nerwowy wegetatywny. 1. Nerwy współczulne uwalniają noradrenalinę, która przyśpiesza częstość uderzeń serca i zwiększa się siła skurczów mięśnia sercowego. 2. Nerwy przywspółczulne uwalniają ac...