Dr Leon Głowacki

note /search

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Broadcast

 • Politechnika Wrocławska
 • Lokalne sieci komputerowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407

Egzamin -A 1. Zapoznaj się z wystawy. Nowy komputer został wdrożony w sieci sprzedaży. Został on podany adres hosta 192.168.10.31 z domyślną bramę 192.168.10.17. PC nie komunikuje się z siecią prawidłowo. Co jest przyczyną? • Adres jest w złym pod...

Klasyfikacja języków zapytań-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Klasyfikacja języków zapytań : przykładowe języki zapytań, charakterystyka, języki deklaratywne i proceduralne Języki zapytań są to mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie Do najważniejszych cech języka zapytań należą siła ekspresji -...

Metody optymistyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Metody optymistyczne. Metody optymistyczne współbieżnej realizacji operacji na BD polegają na synchronizacji transakcji. Do metod tych zaliczamy metodę opartą o etykiety - znaczniki czasowe oraz metody tzw. walidacji. Metoda optymistyczna nie traci czasu na blokady oraz na ich usuwanie. Czas poświę...

Obiektowe Bazy Danych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Obiektowe Bazy Danych (obd) - własności charakterystyka (obd) ; wielowersyjne bazy danych, metody zarządzania obiektowymi bazami danych. Około 90% obecnie występujących baz danych to bazy relacyjne (Oracle, Progress, DBase, Informix, FoxPro, Access, Gupta). Przed nimi były baza hierarchiczne i siec...

Bazy danych-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

1. DBMS (elementy)? Celem DBMS jest utworzenie środowiska w którym BD i DBMS w sposób dogodny i efektywny użyte będą do: *zapamiętania kolekcji inf w BD, *wyszukiwania inf z BD *przetwarzania inf w BD Zarządzanie BD obejmuje: modelowanie, manipulowanie, administrowanie, raportowanie, utrzymanie ...

Tworzenie tabeli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Tworzenie tabeli Nową tabelę tworzymy przy pomocy instrukcji CREATE TABLE ( [,...]) np. CREATE TABLE Test (aaa CHAR(10), bbb CHAR(12)); Modyfikacja struktury istniejącej tabeli ALTER TABLE ADD [,...], DROP ; np. ALTER TABLE Ilosc ADD...