Dr Krzysztof Żukowski

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

Ekonomia- umiejętność gospodarowania celu maksymalizacji zysku. RACJONALNE GOSPODAROWANIE- ograniczoność zasobów wywołuje konieczność racjon. gosp., którego istotą jest dokonywanie wyrobów najbardziej korzystnych w zakresie celów gospodarczych R.gosp może być rozumiane dwojako: -minimalizacja nak...

Mikroekonomia - wykład 10 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 10, (sem. I) Wykład 10 Pojęcie akcji pojawia się w trzech znaczeniach Akcja: jako ułamek kapitału zakładowego spółki akcyjnej jako ogół praw i obowiązków służących akcjonariuszowi względem spółki ...

Mikroekonomia - wykład 1, (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 1, (sem. I) Wykład 1 Ekonomia Nauka badająca w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje co? jak? i dla kogo? wytwarzać. Nauka badająca wybory ludzkie odnoszące się do relacji pomiędzy celami...

Mikroekonomia - wykład 2 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 2, (sem. I) Wykład 2 Ekonomię można podzielić na: Mikroekonomię - bada podstawowe elementy tworzące gospodarkę (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, sektory, branże); bada również decyzje alokacyjn...

Mikroekonomia - wykład 3 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 3, (sem. I) Wykład 3 Dedukcja - polega na wyprowadzaniu wniosków z przesłanek o charakterze ogólniejszym. Przyjmuje się pewne założenia, których prawidłowość nie budzi wątpliwości a następnie wyciąga się wnioski w drodze rozumowania. Indukcja - wyprowadzani...

Mikroekonomia - wykład 4 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 4, (sem. I) Wykład 4 Elastyczność cenowa (punktowa) Elastyczność dochodowa Elastyczność dla dóbr substytucyjnych Elastyczność dla dóbr komplementarnych Elastyczność cenowa popytu Rodzaj popytu W...

Mikroekonomia - wykład 5 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 5, (sem. I) Wykład 5 RÓWNOWAGA RYNKOWA, CENA W KATEGORIACH RYNKOWYCH Równowaga rynkowa - oznacza ilość popytu równą ilości podaży przy danej cenie. Przy tej równowadze występuje tendencja do utrzymyw...

Mikroekonomia - wykład 6 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 6, (sem. I) Wykład 6 Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie/Determinanty decyzji cenowych. Popyt i jego elastyczność. Znajomość krzywej popytu i wskaźników

Mikroekonomia - wykład 7 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 7, (sem. I) Wykład 7 Teoria wyboru konsumenta/Zachowania się gospodarstwa domowego Ekonomiści wiedząc jakich zakupów dokonuje konsument dążą do zmniejszenia wydatków na poszczególne dobra w dochodzie...

Mikroekonomia - wykład 8 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 8, (sem. I) Wykład 8 Przedsiębiorstwo (ekonomia) jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym i prawnym. Odrębność ekonomiczna polega na dysponowaniu posiad...