Dr Krzysztof Woźniak

note /search

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1477

Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności, bądź wreszcie sam obiekt zorganizowany. Słowo organizacja może wiec występować w trzech aspektach...

Metoda a technika organizatorska - Metodyka ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

Metody organizacji i zarzadzania 1. Czym jest metoda a technika organizatorska? Metoda: Świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu [Encyklopedia Larousse]. Systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu [

Opracowane zagadnienia do egzaminu - Organizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 3080

PODSTAWY ZARZĄDZANIA - zagadnienia do egzaminu Organizacja ujęcie czynnościowe Organizacja jako proces organizowania, wykonanie odpowiednich czynności, działań; postępowanie badawcze nad strukturą i procesami przebiegającymi w systemie oraz stosowanie metod, procedur i środków, które usprawniają d...

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3199

Ogólna charakterystyka szkół zarządzania Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania - prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużych przedsiębiorstwach; poprawa wydajności i metod pracy; Kierunek administracyjny- skupienie na najlepszej wewnętrznej strukturze organizacji;...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1813

Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności, bądź wreszcie sam obiekt zorganizowany. Słowo organizacja może wiec występować w trzech aspektach...

Metoda a technika organizatorska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2275

Metodyka ogólna - podejście do działania organizatorskiego określające etapy postępowania oraz wykorzystywany w nim zbiór zasad, metod i technik Np. Analiza elementarna, podejście opisowo-ulepszające,funkcjonalno-wzorcujące,diagnostyczno-funkcjonalne Metoda ogólna

Podstawy zarządzania- opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1708

PODSTAWY ZARZĄDZANIA - zagadnienia do egzaminu Organizacja ujęcie czynnościowe Organizacja jako proces organizowania, wykonanie odpowiednich czynności, działań; postępowanie badawcze nad strukturą i procesami przebiegającymi w systemie oraz stosowanie metod, procedur i środków, które usprawniają...

Ogólna charakterystyka szkół zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 4767

Ogólna charakterystyka szkół zarządzania Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania - prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużych przedsiębiorstwach; poprawa wydajności i metod pracy; Kierunek administracyjny- skupienie na najlepszej wewnętrznej strukturze organizacji;...

Organizacja i Zarządzanie - opracowane pytania do egzaminu, alfabetycz...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Ergonomia – miejsce w nauce i praktyce Formalizacja struktury organizacyjnej (6 elementów) 1. projektowanie stanowisk pracy – określenie zakresu zadań i obowiązków pracownika,zakresu jego specjalizacji, 2. grupowanie stanowisk pracy – łączenie w logiczny i sprawny sposób pracy pracowników prze...

Zarzadzanie jakością - UE, wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3010

doc i zawiera 14 stron maszynopisu. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: 5 poziomów dojrzałości, Brak formalnego podejścia, Podejście reaktywne, Stabilne, formalne podejście systemowe, Ukierunkowanie na stałe doskonalenie, Wyniki najlepsze w swojej klasie, 8 zasad zarządzania, ori...