Dr Krzysztof Trzciński

note /search

Akty, przepisy, normy prawne 1

 • Uniwersytet Gdański
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2863

Prawo godzina 2. T1: Akty prawne, przepisy prawne, normy prawne Akt prawny  – używana jest w języku prawniczym (języku praktyki prawniczej) na określenie  dwóch różniacych się od siebie zjawisk prawnych mianowicie indywidualnych aktów pr...

Akty, przepisy, normy prawne 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1778

Przepisy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne)  – charakter tych przepisów polega na tym,  że w każdym przypadku przewidzianym przez dany przepis jego postanowienia mają znaleźć  zastosowanie niedopuszcza on żadnych możliwości odmiennego zachowania się podmiotu od tego  jakie sam wskazuje. Prze...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2114

Trzci_ski. Notatka składa się z 5 stron. PRAWO Pojęcie prawa: w sensie przedmiotowym - ogół norm (np. prawo cywilne, karne) w sensie podmiotowym - ogół uprawnień podmiotu. Funkcje prawa: stabilizacyjna (utrwala ustalony porządek), represyjna - wychowawcza (stosowanie sankcji, przez co zaszcze...

Prawo administarcyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO ADMINISTRACYJNE określa sytuację obywatela względem państwa, określa jego obowiązki i uprawnienia. Podział obowiązków: osobiste - obciążają osobę fizyczną i tylko ona może ten obowiązek wykonać, może mieć charakter wielopodmiotowy, np.

Prawo cywilne - Forma czynności prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 945

Trzci_ski. Notatka składa się z 5 stron. PRAWO CYWILNE - stosunki prawne są równorzędne. Podmioty: osoba fizyczna osoba prawna niepełna osoba prawna Osoba fizyczna - posiada zdolność prawną (może być podmiotem praw i obowiązków); każdy ma taką samą zdolność prawną od chwili urodzenia do śmier...

Prawo gospodarcze - Koncesja

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO GOSPODARCZE - część albo prawa administracyjnego (prawo gospodarcze publiczne) albo prawa cywilnego (prawo gospodarcze prywatne - handlowe); reguluje obrót gospodarczy.

Prawo handlowe - Rodzaje przedsiębiorców

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO HANDLOWE (gospodarcze prywatne) reguluje powstanie i ustrój przedsiębiorcy i czynności, których dokonuje w ramach prowadzonej działalności. Rodzaje przedsiębiorców: osoba fizyczna spółki: cywilne (regulowane w kodeksie cywilnym) handlowe (

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3094

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - prawo regulujące funkcjonowanie rodziny, małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi Pokrewieństwo - pochodzenie od wspólnego przodka: w linii prostej - łączy osoby pochodzące od siebie bezpośrednio lub pośrednio w linii...

Prawo ustrojowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO USTROJOWE - dziedzina, która określa zasady działania najwyższych organów władzy państwowej, podstawowe zasady działania państwa, status jednostki w państwie (relacje jednostka-państwo), ustró...

Prawo - ściąga z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1869

Trzci_ski. Notatka składa się z 4 stron. Pojęcie prawa: w sensie przedmiotu: [ogół norm (np. prawo cywilne, karne)] i podmiotowym - ogół uprawnień podmiotu Funkcje prawa: stabilizacyjna (utrwala ustalony porządek), represyjna - wychowawcza (stosowanie sankcji, przez co zaszczepia odpowiednie zac...