Dr Krzysztof Szczygielski - strona 2

Powolanie do spadku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Prawo spadkowe Spadek - kompleks praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które na drodze jednorazowego aktu prawnego przechodziły na nabywcę. Według Gaiusa spadek należał do kategorii rzeczy res incorporales czyli niematerialnych (str. 68)....

Przkładowe iura in re aliena - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

emfiteuza - dziedziczne i zbywalne uprawnienie emfiteuty do eksploatowania cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia właścicielowi stałego rocznego czynszu (były to symboliczne kwoty). Początkowo powstawała w stosunkach prowincjonalnych. W zachodnich...

Sytuacja prawna dziedzica w prawie spadkowym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Stanowisko prawne dziedzica - KONTYNUACJA OSOBOWOŚCI SPADKODAWCY - przez nabycie spadku dziedzic wchodzil w miejsce spadkodawcy; wg Justyniana spadkodawca i spadkobierca są jedną osobą. Dziedzic miał obowiązek podtrzymywać kult familijny i ...

Umocnienia zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Zobowiązania ze szkód wyrządzonych przez zwierzęta odpowiedzialność noksalna - tyle tylko że wydanie sprawcy zastępowała odszkodowanie Umocnienie zobowiązań to: -zastaw - kara umowna Osobnym sposobem było też - PORĘCZENIE za cudzy dług. - poręczenie stypulacyjne miało 3 formy: a) sponsio - pomi...

Zasada osobowości prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Zasada osobowości prawa : Każdy rządzi się swym własnym prawem pochodzącym z tej grupy etnicznej, narodowości w której on przyszedł na świat. Człowiek też podlega orzekaniu w oparciu o własny system prawa. W praktyce podział na prawo rzymskie i prawo własne-narodowe był rozpatrywany z punktu widzen...

Okres po klęsce Troi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Po klęsce Troi w wojnie z Grekami bohater trojański Eneasz przybył do Italii, osiadł w Lacjum pojął za żonę córkę miejscowego władcy Lawinię i założył miasto-państwo Lawinium, od imienia żony. Potomkowie Eneasza mieli ponoć panować na terenie miasta...

Pierwotne źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Źródła prawa : Źródła prawa rzymskiego w znaczeniu przedmiotowym rozpatrujemy jako: Fontes iuris oriundi źr. powstania prawa - przejaw woli czynników prawotwórczych czyli decyzję czynników prawotwórczych ustawy, uchwały Plebsu, uchwały senatu, konstytucji cesarskich, edyktów