Dr Krzysztof Polak

note /search

Prosces szczesnastu-opracowanie II sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

1. Proces szesnastu - pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, przeprowadzony w dniach 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie. 27 marca przybyli d...

Daty-opracowanie, II sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 252
Wyświetleń: 840

DATY: 18.01.1919 - konferencja pokojowa w Paryżu 28.06.1919 traktat wersalski 30.09.38 układ monachijski 23.08.39 pakt Ribbentrop Mołotow 19.10.1918 rada narodowa księstwa cieszyńskiego 28.10.1918 pkl w Galicji zachodniej 10-14.11.1918...

Historia Powszechna Polski XX w-nazwiska II sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 231
Wyświetleń: 882

Anders Władysław - Generał broni WP, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 44-45 Arciszewski Tomasz - 30r. współorganizator Centrolewu, 44-47 premier rządu RP na uchodźstwie, od 54r. członek TRJN i Rady 3. Bartel Kazimierz - 1926-30 trzykrotnie premier i 26-28 wce premier, przeprowadził w sejmie 2...

Historia Powszechna Polski XX w-skróty II sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1484

SKRÓTY: AKO - Armia krajowa obywatelska BBWR- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem CHSS - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne BIP - Biuro Informacji i Propagandy CKN - Centralny Komitet Narodowy CKO - Centralny Komitet Obywatelski CRZZ - Centralna Rada Związków Zawodowych CUP - Central...

Traktat wersalski-opracowanie, II sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

Traktat Wersalski: Podpisany 28.06.1919 Na między narodowej konferencji pokojowej w Paryżu. Dotyczy nowych granic państwa polskiego po zakończeniu I wś. * przebieg zachodniej granicy Polski, chwiejne stanowisko mocarstw zachodnich tej ...

Komunizm w Polsce-opracowanie, II sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

KOMUNIZM W POLSCE Komunizm to ustrój państwowy istniejący w Rosji w latach 1917 - 1991, w państwach Europy wschodniej od II wojny światowej do roku 1989 - 1990, w Chinach istnieje od roku 1945 do dnia dzisiejszego oraz w kilku innych państwach. Obecnie jedyne państwa komunistyczne to: Chiny, Kuba,...

Historia Powszechna Polski XX w-zagadnienia, II sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 224
Wyświetleń: 735

. PPR 1941- Stalin wyraził zgodę na odbudowę partii rewolucyjnej w Polsce, wobec oskarżeń ciążących na Komunistycznej Partii Pracy nadano jej inna nazwę Polska Partia Robotnicza, nie weszła w skład Międzynarodówki komunistycznej ( rozwiązana w 1943). Odrzucili