Dr Krzysztof Markowski

note /search

Zagadnienia na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1288

1. Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1.Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich Zatrudnianie no...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników  Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich  Zatrudnianie ...

Zarzadzanie kadrami i konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1715

STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY IMIĘ I NAZWISKO DR KRZYSZTOF MARKOWSKI NAZWA PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE KADRAMI RODZAJ ZAJĘĆ TRYB WYKŁAD - 30 GODZ. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA Celem zajęć jest całościowe przedstawienie zarządzania zasobami ludzkimi jako jednej z funkcji przedsiębi...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 714

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników  Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich  Zatrudnianie ...

Polityka personalna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

POLITYKA PERSONALNA - jest to zespół idei i praktykujących działań mające na celu efektywne zarządzanie firmą oraz jej rozwój dzięki właściwemu doborowi i doskonaleniu pracowników na wszystkie stanowiska łącznie z kierowniczymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Funkcjonalnym - obejmuje ciąg czynnośc...

Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

FORMY WYNAGRODZEŃ I ICH WPŁYW NA PRACĘ ZAWODOWĄ Recesja obnaża niedoskonałości systemów zarządzania także w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach. Mimo złej sytuacji rynkowej firma przeżywająca kłopoty nie może pozwolić sobie na utratę kluczowych pracowników lub na spadek ich motywacji. To cz...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Outplacement. Obecnie polski rynek pracy zaczyna przypominać rynki zatrudnienia w krajach wysoko uprzemysłowionych. Zwalnianie nieefektywnych pracowników nie należy już do rzadkości. Poprzez redukcję zatrudnienia przedsiębiorstwa obniżają kos...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344

PRACA MENEDŻERA W swojej egzystencji człowiek przynależy do różnego typu organizacji o różnym stopniu sformalizowania. Organizacja o wysokim stopniu formalizacji to przedsiębiorstwo bądź firma zapewniająca środki dla swojego członka do egzystencji. Może tutaj być organizacja produkcyjna,wojskowa, o...

Rekrutacja i selekcja pracowników - Rozmowa kwalifikacyjna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

Rekrutacja i selekcja pracowników Skąd organizacje biorą swoich uczestników? Jak to się dzieje, że osoby — znajdujące się dotąd ,,na zewnątrz" organizacji — stają się jej uczestnikami? Kto o tym decyduje i na podstawie jakich kryteriów? W systemie gospodarki centralnie sterowanej polityka per...

Stres w pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Stres w pracy - mechanizmy i skutki stresu zawodowego Nasz świat powinien zmierzać ku lepszemu i opierać się na zrozumieniu współpracy i miłości jednak rządzi nim konkurencja, egoizm i wrogość. W naszych czasach tempo życia rośnie, prowadzi do napięć i nowych źródeł stresu. Stres stał się nieodłącz...