Dr Krzysztof Józef Kannenberg - strona 2

note /search

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

SYSTEM BANKOWY. Kluczowe pojęcia: - REZERWA BANKOWA - gotówka lub depozyty utrzymywane przez banki komercyjne w banku centralnym wymagane do pokrycia natychmiastowych żądań depozytariuszy. - DEPOZYT PIENIĘŻNY - określa środki pieniężne powierzone bankowi przez klienta na różnych warunkach. - STO...