Dr Krzysztof Józef Kannenberg

note /search

FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI, KONSUMPCJI I INWESTYCJI - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 5327

FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI, KONSUMPCJI I INWESTYCJI. Kluczowe pojęcia: - SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA - SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI - SKŁONNOŚĆ DO INWESTYCJI - PRZECIĘTNA SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA - określa poziom zamierzonych oszczędności przy różnych poziomach dochodu narodowego. - PRZECIĘTNA SKŁONNOŚĆ DO K...

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ A TEMPO WZROSTU DOCHODU - wykad 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2604

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ A TEMPO WZROSTU DOCHODU. Proporcje podziału dochodu i wzrostu przy założeniu stopa konsumpcji stopa inwestycji Kluczowe pojęcia: - KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ - ile potrzeba jednostek nakładu, aby uzyskać jednostki dochodu. - KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRZECIĘTNA - informuje o tym ile należy zain...

Makroekonomia - wykład 3, 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1673

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kluczowe pojęcia: SYSTEM SNA LICZENIA PKB - jest to liczenie PKB według zasady: produkcja dóbr i usług materialnych oraz usługi o charakterze niematerialnym. SYSTEM MPS LICZENIA PKB - do dochodu narodowego wlicza się tylko dobra i usługi o charakterze materialnym...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

PROCESY INFLACYJNE. Kluczowe pojęcia: - INFLACJA - wzrost cen w czasie. - INFLACJA POPYTOWA - wzrasta popyt na towary i usługi a producenci nie są w stanie w szybkim czasie powiększyć sprzedaży. Następuje równoważenie popytu z podażą przy wyższej cenie. - INFLACJA KOSZTOWA - inflacja „pchana” pr...

MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085

Kluczowe pojęcia: GOSPODARKA OTWARTA - wymiana towarów i usług w skali międzynarodowej. TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCH - teoria porównywania poziomu kosztów wytwarzania produktów w różnych krajach. AUTARKIA GOSPODARCZA - pogląd o samowystarczaln...

Wzrost ekonomiczny - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

WZROST EKONOMICZNY - TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ W KONTEKŚCIE CYKLICZNOŚCI ROZWOJU. Siedem podstawowych trendów rozwoju ekonomicznego: Ludzie - siła robocza, posiadacze kapitału - dążą do wzrostu; oczekują pewnej stopy wzrostu od swojego kapitału, w rezultacie zwiększa się kapitał i następuje rozwój. ...

Funkcje produkcji - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1526

FUNKCJE PRODUKCJI, RODZAJE I TYPY POSTĘPU TECHNICZNEGO. Zależności między produkcją a nakładami czynników produkcji opisuje się przy pomocy, tzw. funkcji produkcji (funkcja Cobba - Douglasa): Gdzie: - produkcja, - majątek produkcyjny, - praca żywa, - stałe parametry szacowane na podstawie mate...

Makroekonomia wprowadzenie - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

TEMAT: WPROWADZENIE. MAKROEKONOMIA - zajmuje się przede wszystkim rynkami. Interpretacja systemu makroekonomicznego. INSTRUMENTY PRZEDMIOT WARTOŚĆ REALNA - wartość danego dobra, usługi lub innej rzeczy wyrażona najczęściej w pieniądzu, wyznaczona przez ceny i uwzględniająca wpływ czynników zewnętr...

STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3388

STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA - poziom wskaźników makroekonomicznych, które zapewniają po procesie recesji przejście do wzrostu gospodarczego. Koncepcja wskaźników makroekonomicznych według Kołodki (1993): Tempo wzrostu dochodu...