Dr Krzysztof Jonas

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4620

Obowiązki podatnika. W przypadku zatrudniania pracowników – prowadzenie ewidencji zatrudnienia wraz z indywidualnymi kartami przychodów i przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności Wystawianie na żądanie klienta rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat licząc od końca r...

Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 6412

"Prawo bilansowe: - Ogół norm prawnych regulujących podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze, które są podmiotami rachunkowości. -Prawo bilansowe tworzy prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki przez rzeczywiste odzwierciedlenie faktów gospodarczych dotyczących ...

Rachunkowość - wykłady UEK

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 9744

W dokumencie znajdują się podstawowe zagadnienia z przedmiotu w tym: historia rachunkowości, definicja rachunkowości, funkcje i zakres rachunkowości, zespoły kont, modele rachunkowości, zasady rachunkowości. Dalej opisane zostały pojęcia dotyczące bilansu w tym zagadnienia aktywa trwałe, wartoś...