Dr Krzysztof Dobrzeniecki

note /search

3 zasadnicze odmiany systemów politycznych- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauka o państwie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3325

Mają 5 stron, format docx. Tematem wykładu są odmiany systemów politycznych. W treści wykładu można znaleźć następujące zagadnienia: system / ustrój parlamentarno-gabinetowy, system angielski, dualizm egzekutywy, neutralizacja polityczna głowy państwa, parlamentarna

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3129

Tematem wykładu jest historia partii politycznych. Notatka ma 4 strony, format docx. W jej treści zapoznać się można z następującymi kwestiami: historia partii politycznych, koncepcje ekonomincze, koncepcje etyczne, program partii, partie kadrowe, Partie w XIX i XX wieku, parlamentaryzm, koterie pa...

Ustroje: autorytaryzm i totalitaryzm- Opis.- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4144

Tematem wykładu są ustroje: autorytarny i totalitarny. W treści wykładu następujące zagadnienia: autorytaryzm, totalitaryzm, reżim, ustrój, Republika Weimarska, anarchia, słabość instytucji państwowych, Węgry autorytarne 1920-1943, Kemal Pasz...

Historia powstania państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauka o państwie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4053

Wykład z politologii, z przedmiotu Nauka o Państwie, z którego wykład prowadzi dr Krzysztof Dobrzeniecki. Notatka ma 5 stron, format docx. W jej treści można znaleźć takie pojęcia jak: geneza państwa jako realnie istniejącego bytu społecznego, pojęcie państwa na przestrzeni dziejów, Św. Augustyn, de...

Definicja władzy- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3717

Wykład dotyczy definicji władzy. Notatka ma 4 strony, format docx. W tekście pojawiają się następujące zagadnienia: Max Webber, Roger Scruto, definiowanie władzy, sposób substancjalny, sposób racjonalny, władza w sensie podmiotowym, władza jako proces decyzyjny, ukryta, strukturalna, monopol na śro...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3675

Wykład z przedmiotu nauka o państwie (politologia), który prowadzi dr Krzysztof Dobrzeniecki. 4-stronicowa notatka format docx. W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia i hasła: systematyzacja ustrojów wg Arystotelesa, ustroje zdegenerowane dla Arystotelesa, politea, oligarchia, arysto...

Ustrój terytorialny państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3836

Tematem wykładu, na podstawie którego sporządzono notatkę jest ustrój terytorialny państwa. Notatka ma 5 stron, format docx. W treści notatki można znaleźć następujące zagadnienia: ustrój terytorialny państwa, państwa unitarne, autonomie, władze centralne, konstytucja, samodzielne tworzenie przepis...

Inne niż państwo formy organizacji społeczeństwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4109

Tematem wykładu są formy organizacji społeczeństwa inne niż państwo (głównie chodzi o relacje państwa i religii). W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: państwo totalitarne, III Rzesza, relacje między państwem a kościołem, kontakty transnarodowe, ponad granicami, rodzina, ród, plemię...