Dr Krzysztod Szczygielski

Powództwa konkurujące - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Dr Krzysztod Szczygielski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

GRANICE WŁADZY SĘDZIEGO:--- upoważnienie w condemnatio - zamykało się na alternatywie zasądzenia lub uwolnienia powoda; przy powództwach o przedmiocie nie określonym z góry oszacowanie należności należało do sędziego, ale pretor ogranicz...

Wady czynności prawnych, Status Romani - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Dr Krzysztod Szczygielski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

WADY CZYNNOŚCI PRAWNYCH: a) wola a oświadczenie - często występowała rozbieżność między między wolą a zewnętrznym objawieniem b) oświadczenie złożone nie na serio - nie miało znaczenia, gdyż nie było woli wywołania skutków prawnych c) pozorność (symulacja) - gdy strony dokonują czynności prawnej ...

Powództwa konkurencyjne - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Dr Krzysztod Szczygielski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

POZASĄDOWA OCHRONA ROSZCZEŃ PRYWATNYCH POMOC WŁASNA - realizowana była siłami zainteresowanej jednostki lub grupy społecznej. Miała 2 postacie: a)) Pomoc własna o charakterze zaczepnym (ofensywna) - zmierza do zmiany istniejącego stanu rzeczy, tzw. samopomoc. Była legalna do czasu Digestów w który...