Dr Krystyna Serafin

note /search

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2394

TEST B Centralizacja w strukturze organizacji procesowej wskazuje na: odejście od funkcjonalności podziału pracy znaczną decentralizację usprawnień decyzyjnych zastosowanie pracy wielowymiarowej tworzenie nowego układu podmiotowego Specjalizację w strukturze organizacji procesowej charakteryzu...

Pytania z odpowiedziami - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1568

1.Centralizacja w strukturze organizacji wskazuje na: b) znaczną decentralizację usprawnień decyzyjnych 2. Do podstawowych sposobów doskonalenia organizacji zalicza się: a) zamiana b) eliminacja c) upraszczanie d) łączenie 3. Dla tradycyjnego paradygmatu zarządzania prawdziwe są stwierdzenia: ...

Wykład - Zarządzanie procesami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1414

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 1 I ćwiczenia i wykład. Przedmiot kończy się zaliczeniem (na prawach od egzaminu). Ocena z ćwiczeń cząstkowa ocena z wykładów, Egzamin- test wielokrotnego wyboru (tak jak na zarządzaniu strategicznym). Tyle że ocena z ćwiczeń plus ocena z egzaminu...

Wykład - Najważniejsze trendy zmian

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 2 Najważniejsze trendy zmian WCZORAJ I DZIŚ DZISIAJ I JUTRO Projekty zmian realizowane w oderwaniu od innych procesów zmiany okresowe socjologiczne podejście do zmian' jednostki, grupy, społeczne bariery, obawy, gry o władzę itp. Wiele zapoczą...

Wykład - definicja procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 3 Proces- zespół/ zestaw różnych działań realizowanych dla osiągnięcia celów. Proces- dynamiczny obiekt, pewna dynamiczna, zmieniająca się całość, wokół której buduje się pewien system relacji wewnątrz organizacyjnych. Podejście procesowe stosowano...

Wykład - klasyfikacja procesów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 4 KLASYFIKACJA PROCESÓW Procesy o charakterze fizycznym- można je bezpośrednio zaobserwować (procesy produkcyjne, logistyczne) Procesy o charakterze niewidzialnym- ich nie można bezpośrednio dostrzec, są to procesy przetwarzania informacji, proces...

Wykład - Typologia procesów w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 5 Typologia procesów w organizacji WSTĘPNA PROJEKCJA- ZBIÓR OTWARTY PROCESY PODSTAWOWE PROCESY GŁÓWNE- KLUCZOWE 2) PROCESY POMOCNICZE PROCESY ZABEZPIECZAJĄCE Oczekiwanie klientów Sposoby przeprowadzenia identyfikacji procesów w organizacji: ...

Wykład - organizacja procesowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1505

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 6 ORGANIZACJA PROCESOWA W projektowaniu od podstaw organizacji procesowej realizowane są następujące etapy działań: Określanie celu działania organizacji. Identyfikacja procesów w obszarze megaprocesu, wyróżnionej według kryterium klienta. Projek...

Wykład - struktura organizacji procesowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2905

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin Wykład 7 STRUKTURA ORGANIZACJ PROCESOWEJ Różne są koncepcje tworzenia takiej struktury organizacyjnej organizacji procesowej. Koncepcja struktury organizacji procesowej wg M. Hammera: zawiera to rozwiązanie, w którym zakłada się, że pracownik jest jednocz...