Dr Krystyna Komosińska

Prawidłowe żywienie i jego wpływ na uczenie się

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Krystyna Komosińska
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1785

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: edukacja promocyjna- akcje żywnieniowe, "szklanka mleka", "owoce w szkole", pierwszy posiłek dnia, sposób żywnienia dzieci. ...

Stres przyczyny, następstwa i sposoby radzenia sobie z nim

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Krystyna Komosińska
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie stresu, pięć typów sytuacji trudnych, trzy grupy stresorów, następstwa stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem....