Dr Krystyna Kmiotek

note /search

Test zarządzanie zasobami ludzkimi dr kmiotek

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2534

Test kmiotek 1. Przewodzenie - kierowanie ludźmi obejmuje: a)    Komunikowanie się w organizacji b)    Kontrolowanie c)    Wywieranie wpływu na innych d)    Stosunki władcze e)    Kierowanie działaniami ludzkimi 2. Jeśli chcesz dobrze mówić; to taki kluczowy problem, jak staranne przygotowanie s...

Test zarządzanie zasobami ludzkimi dr kmiotek

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1470

Test kmiotek 1. Przewodzenie - kierowanie ludźmi obejmuje: a)    Komunikowanie się w organizacji b)    Kontrolowanie c)    Wywieranie wpływu na innych d)    Stosunki władcze e)    Kierowanie działaniami ludzkimi 2. Jeśli chcesz dobrze mówić; to taki kluczowy problem, jak staranne przygotowanie s...

Zarządzanie zasobami ludzkimi zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722

Motywacja - stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych 2. Motywowanie - czyli wzbudzenie intencji zrobienia czegoś, dotarcia do celu Funkcjonujący w firmie system motywacyjny to układ czynników, działań, z...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1568

WYKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji per...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

W YKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 210
Wyświetleń: 903

WYKŁAD 2 (chyba): Elastyczność przedsiębiorstwa a zarządzanie kadrami PRZEMIANY NA GLOBALNYM RYNKU PRACY •Zmniejszenie roli związków zawodowych i indywidualizacja relacji między firmą a pracownikiem, •Wzrost znaczenia umiejętności i kapitału ludzkiego = potrzeba ciągłej edukacji o wysokiej jakośc...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 3

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

WYKŁAD 3: Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa Pozyskiwanie personelu - obejmuje zespół działań mających na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wolnych stanowisk pracy tak, aby zapewnić ciągłe i sprawne funkcjonowanie organizacji (dobór ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 6

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

Wykład 6: Pracownik w przedsiębiorstwie Pracownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która ukończyła 18 lat (dolną granicę wieku stanowi 15 lat, ale wtedy stosunek pracy podlega szczególnej ochronie) Pracodawca - jednostka organizacyjna (osoba prawna - przedsiębio...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1491

WYKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się ja...