Dr Krystyna Golonka

note /search

Skrypt z ćwiczeń o emocjach cz.2

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2625

Rozdział 6 - Emocje. Stany emocjonalne: -dawniej słabe stany uczuciowe nazywano uczuciami , a głębsze, przenikające, pobudzające emocjami , -słabe stany uczuciowe, które nam towarzyszą można opisać jako stany przyjemności lub przykrości, - intensywność zabarwienia uczuciowego decyduje czy dany ...

Emocje samoświadomościowe

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3213

EMOCJE SAMOŚWIADOMOŚCIOWE mniejsza jednoznaczność emocji niż w przypadku emocji podstawowych czynnik poznawczy bazują wokół „ja”, przyczyn wewnętrznych - doprowadza do nich to, co myślimy, nasz sposób myślenia ZNACZENIE JA dla emocji , które pełnią funkcję ewaluacyjną ( tu zbiór norm, zasad c...

Rozwój złości i wrogich interakcji

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1918

PROCES ROZWOJU ZŁOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI JEJ REGULOWANIA: A) Złość u niemowląt: - ciągła dyskusja na temat tego, czy niemowlęta okazują odrębne negatywne emocje, czy reagują uogólnioną reakcją dyskomfortu (distress reaction) - MAX = Maximally Discriminative Facial Movement Coding System = Maksymalnie ...

Zjawisko strachu i lęku

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2051

ZJAWISKO STRACHU I LĘKU PERSPEKTYWA KLINICZNA -zjawiska emocjonalne Lęk - nieprzyjemne i niesprecyzowane uczucie zagrożenia zw. z przemianami fizjologicznymi przejawiającymi się w sferze somatycznej i autonomicznej W zachowaniu = ucieczka i unikanie STRACH A LĘK Strach - wywoływany przez roz...

Motywacja ćwiczenia

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2415

Motywacja (disclimer; notatki z Reykowskiego z ćwiczeń 9 nie są mojego autorstwa) Reykowski (8 i 9) Czynność i jej parametry Efekty czynności - czynności różnią się przede wszystkim pod względem efektu, na który są zorganizowane - osiągane efekty można charakteryzować pod względem jakościowym i...

Motywacja - omówienie

  • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2212

Motywacja (disclimer; notatki z Reykowskiego z ćwiczeń 9 nie są mojego autorstwa) Reykowski (8 i 9) Czynność i jej parametry Efekty czynności - czynności różnią się przede wszystkim pod względem efektu, na który są zorganizowane - osiągane efekty można charakteryzować pod względem jakościowym i...

Eksp. Bandura, Ross Ross.

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2317

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 2 stron. Albert Bandura, Dorothee Ross, Sheila Ross: AGRESJA (1961) PROBLEM: jakie sa źródła agre...

Eksp. Harlow

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2352

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 2 stron. Harry Harlow: NATURA MIŁOŚCI (1958) PROBLEM: badanie wpływu wczesnych doświadczeń na rozwój jednostki - jak wczesne doświadczenia związane z...

Eksp. Langer, Rodin.

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2310

empityczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 3 stron. Ellen J. Langer, Judith Rodin: ZNACZENIE SPRAWOWANIA KONTROLI (1976) PROBLEM: znaczenie zdolności do sprawowania kontroli nad poczynaniami i...

Brzeziński, r.1-5+12

  • Psychologia empityczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2534

empiryczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Krystyna Golonka. Notatka składa się z 15 stron. Rozdział 1. Cele poznania naukowego 1). Zewnętrzne - badania stosowane do realizacji zadań teoretycznych lub praktycznych, cele praktyczne -...