Dr Krystyna Dzidowska

note /search

Geologia inżynierska-zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1351

Co to jest geologia inżynierska, geotechnika Geologia inżynierska - jeden z działów geologii, wydzielona jako samodzielna nauka. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploat...

Dewon-fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1645

Dewon 400 (408)- 360 mln lat temu We wczesnym dewonie doszło do ostatecznego zamknięcia się oceanu Japetus, wskutek zderzenia dwóch kontynentów: Laurencji i Bałtyki. W wyniku tego zderzenia powstał jeden duży kontynent - Laurosja, z pasmem górskim kaledonidów, znajdujący się w położeniu równikowym. ...

Kambr- fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Kambr 570(590)- 495(505) mln lat temu FAUNA Największe znaczenie stratygraficzne jako skamieniałości przewodnie mają morskie stawonogi - trylobity, będące w kambrze bardzo zróżnicowaną grupą zwierząt. Przedstawiciele

Karbon-fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

Karbon 360-290 (186) mln lat temu Na półkuli południowej, na lądzie Gondwana w późnym karbonie nastąpiło zlodowacenie obejmujące Antarktydę oraz przylegające duże fragmenty Afryki południowej, Ameryki Południowej, Australii oraz Indii. W strefie równikowej w warunkach gorącego i wilgotnego klimatu ...

Nowe procesy geologiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

PLUTONIZM Magma- najważniejsze składniki to tlen, krzem, Al., Fe, Na, K. podczas zastygania powstają materiały krzemianowe i gazy. Bogata w krzemionkę jest kwaśna, półpłynna wykazuje tendencję do ruchu. Jeżeli nie ma możliwości do ruchu, to wzrasta w niej ciśnienie gazów i dochodzi do wybuchu. Jeśl...

Ordowik-fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1589

Ordowik 495 (505)-425 (438) mln lat temu Stratygrafia ordowiku bazuje na konodontach, graptolitach (zwłaszcza w osadach głębokomorskich) i na trylobitach (w osadach płytkomorskich). Wśród graptolitów dendroidy są istotne stratygraficznie w dolnym ordowiku, a graptolity właściwe w środkowym i górnym ...

Paleogeografia i klimat-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512

PALEOGEOGRAFIA I KLIMAT PREKAMBR KLIMAT: suchy i gorący, osady pochodzenia chemicznego czerwone i pstre. Przez częśc ciepły i wilgotny- powstanie wapieni stromatolitowych. Były zlodowacenia- świadczą o tym illity. PALEOZOIK KAMBR: PALEOGEOGRAFIA:Superkontynent Pangea rozpadł się na bloki zmienia...

Perm fauna i flora-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

Perm 290 (186)- 245 (248) mln lat temu Podstawą podziału permu są konodonty i amonity (goniatyty), podrzędnie także otwornice. Na półkuli południowej, na kontynencie Gondwana, w środkowym permie kończy się długotrwałe zlodowacenie obejmujące Antarktydę oraz przylegające fragmenty Afryki południowej ...

Procesy geologiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

PROCESY GEOLOGICZNE: DENUDACJA: Współdziałanie wietrzenie, erozji i ruchów masowych. Jest to przemieszczenie rozluźnionych materiałów z wyższych obszarów na niższe lub degradację. Czynniki działają równolegle i się uzupełniają. Rezultatem jest niszczenie na powierzchni ziemi i przenoszenie produkt...

Sylur- fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1561

SYLUR 425 (438)- 400 (408) mln lat temu Klimat-Na przełomie ordowiku i syluru doszło do zlodowacenia. Po stopnieniu lodów poziom wód wyraźnie się podniósł, później jednak wskutek ruchów płyt tektonicznych znów opadł. Zmiany klimatu, poziomu wód i układu lądów doprowadziły do wymierania licznych gatu...