Dr Krystyna Czepielewska-Kałka

note /search

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 6538
Wyświetleń: 9989

...Banki centralne, cele: -zawierają transakcje na rynkach walutowych w ramach inwestycji walutowych (kupno albo sprzedaż waluty obcej za walutę krajową)Bank Centralny staje się drugą strona w transakcji, chce poprzez inwestycje wpłynąć na zmiany kursów walutowych -zarządzają rezerwami walutow...

Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 3822

Struktura i mechanizm rynku walutowego Terminowy rynek walutowy OTC Giełdowy rynek kontraktów walutowych Czynniki determinujące kurs walutowy Międzynarodowe systemy walutowe Rezerwy walutowe i ich struktura Unia Gospodarcza i Walutowa Rola EURO i USD w MSW Pośrednie systemy kursowe D...

Finanse międzynarodowe egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5691
Wyświetleń: 17129

W testach tych poruszane są takie tematy jak: teoria równowagi bilansu płatniczego, waluta międzynarodowa, wskaźnik konwergencji, wymienialność całkowita MPW, teoria PPP, stawka referencyjna, kurs forward, kurs stały, inkaso, konferencja z Maastricht. Dane notatki zawierają również opracowania na t...

Finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 8344

4-stronicowa notatka w formacie docx. Pojęcia pojawiające się w notatkach z przedmiotu finanse międzynarodowe: spread, czynniki determinujące kursy walut, fundamentalne, niefundamentalne, zewnętrzne, wewnętrzne, teoria kształtowania się kursów walutowych,

Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 6293
Wyświetleń: 15589

rar" zamiera skany moich notatek z wykładu, które wysyłałam koledze z klasy. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kurs stały, bilans płatniczy, Unia Gospodarczo Walutowa, inkaso, akredytywa, obniżenie kursu waluty, przepisy dewizowe, transakcja forward, MSW wg. Krugmana Obstfelda. Notatka pon...

Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 7903

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rynek walutowy, przedmioty transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, transakcje rynku walutowego. Oprócz tego w dokumencie znajdują się również informacje dotyczące takich pojęć jak: kursy wal...

Finanse międzynarodowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 3255
Wyświetleń: 11907

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 1. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut t...

Finanse międzynarodowe UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2338
Wyświetleń: 11277

1. Konferencja z Maastricht: a) saldo bilansu płatniczgo b) ust. się % długookresową c) produkt nor. brutto d) żadna 2. Na bieżącym sprzedał $, na futures sprzedał Euro. Pozycja: a) krótka w dolarach. 3. Eksporter spodziewa się

Międzynarodowy Bank Rozwoju i Rozbudowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3241

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zw. Bankiem Światowym www.worldbank.org  Działanie rozpoczął 27 grudnia 1945 roku na mocy decyzji podjętych w 1944 roku na spotkaniu 44 państw w Bretton Woods (New Hempshire, USA). Celem konferencji była stabilizacja głównych walut światowych i stworzenia nowe...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3395

Unia Europejska, European Union, UE, związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,