Dr Kotus

Cykl życia rodziny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519

CYKL ŻYCIA RODZINY, STADIA KRYZYSOWE W ŻYCIU RODZINY W KONCEPCJI MILTONA ERICKSONA - RODZINA TO PROCES. Kryzys należy rozumieć jako przemiana, a więc nie musi on być zjawiskiem negatywnym. Kolejne stadia w życiu rodziny zależą od tego w jaki sposób poradzi sobie ona z bieżącym kryzysem. Cechą chara...

Czynniki ograniczające altruizm-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ALTRUIZM CZAS - im mniej czasu tym mniej jesteśmy skłonni udzielać pomocy, czynnik czasu jest na tyle znaczący, że ta sama osoba byłaby bardziej względna do udzielenia w zależności od czasu, eksperyment ze studentami seminarium teologicznego, którzy mieli prezentować się pr...

Emocje-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

EMOCJE - INTELIGENCJA EMOCJONALNA CZŁOWIEKA Sfera emocjonalna człowieka jest tą sferą, która z jednej strony jest niezwykle istotna, a z drugiej mało znana. Człowiek, współczesny nie tyle próbuje posługiwać się emocjami ile je tłu...

Konflikty interpersonalne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 721

KONFLIKTY INTERPERSONALNE BŁĘDY: KONFLIKT JEST ZŁY KONFLIKT - jest to zderzenie interesów, motywacji, wartości, czy postaw. Sam konflikt w życiu ludzkim jest nie unikniony, nie można go wartościować. Sposoby radzenia sobie z konfliktem: ludzie charakteryzują się określonymi stylami reagowania na ...

Miłość i arakcyjność interpersonalna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

MIŁOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ INTERPERSONALNA Miłość nie jest stanem tylko procesem. Podlega zmianom ponieważ taka jest natura tego procesu, jeżeli jesteśmy nieświadomi nieuchronności tych zmian jak również tego, iż związek ustawicznie tworzymy to może się skończyć niepowodzeniem. W procesie bycia z innym...

Potrzeby społeczne człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1841

POTRZEBY SPOŁECZNE CZŁOWIEKA piramida potrzeb Malowa, jest w niej pewien brak, nie ma w potrzebie biologicznej potrzeby stymulacji (nie docierają bodźce, kiedy nie docierają jest nuda), potrzeby społeczne, takie potrzeby, które wykształciliśmy jako uczestnicy życia społecznego, człowiek jest bard...

Poznanie społeczne, uprzedzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Poznanie społeczne, Uprzedzenia. Rozdz. Poznanie społeczne - w jaki sposób myślimy o świecie społecznym Poznanie społeczne - sposób w jaki ludzie myślą o sobie samych i o świecie społecznym, a dokładniej jak selekcjonują, interpretują ...

Poznanie społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

POZNANIE SPOŁECZNE - BŁĘDY W SPOSTRZEGANIU LUDZI Sytuacja jest zawsze czyjąś sytuacją. Spostrzeganie społeczne jest obarczone błędami co oczywiście nie znaczy, że wszyscy popełniamy te same błędy i zawsze. POPEŁNIAMY BŁĘDY: TENDENCJI CENTRALNEJ - skłonność spostrzegania ludzi w taki sposób jakby ...

Proces komunikowania się pomiędzy ludźmi-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ POMIĘDZY LUDŹMI inaczej jest to komunikacja interpersonalna, trzeba jednak wiedzieć, iż wyróżniamy różne rodzaje komunikowania się RODZAJE KOMUNIKOWANIA SIĘ: KOMUNIKACJA INTERPERSONALA (WEWNĘTRZNA) DIALOG WEWNĘTRZNY - jest to komunikowanie się ze sobą samym dzięki czemu k...

Techniki manipulacji jako sposoby wykorzystywania zasad wpływu społecz...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

TECHNIKI MANIPULACJI JAKO SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA ZASAD WPŁYWU SPOŁECZNEGO Pojęcie WPŁYWU SPOŁECZNEGO jest znacznie szersze niż pojęcie manipulacji. Człowiek bowiem jako istota społeczna wywiera wpływ na innych, ale i sam mu podlega, poprzez samą obecność. MANIPULACJA to wszelkie sposoby oddziaływ...