Dr Konrad Ciarkowski - strona 3

Górnictwo podwodne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Podaj definicję górnictwa podwodnego Górnictwo podwodne - eksploatacja kopalin zalegających na dnie lub pod dnem naturalnych lub sztucznych akwenów. 2. Jakie surowce są przedmiotem działalności gospodarczej w górnictwie podwodnym Przedmiotem eksploatacji są: złoża typu okruchowego monacyt - turn...

Kapilarność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

KAPILARNOŚĆ -powstaje na skutek istnienia w gruncie porów, które tworzą jakby rurki między szkieletem gruntowym. W skutek przyczepności do ścianek tych rurek oraz napięcia powierzchniowego woda może unosić się na wysokość powyżej po...

Ogólny podział Ziemi i historia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

OGÓLNY PODZIAŁ ZIEMI Powierzchnia ziemi wynosi 510083 tyś km2 objętość ziemi wynosi 1083 miljardy km3 powierzchnia lądów zajmuje 148,94 mln km2 czyli 28% powierzchni ziemi. Kula ziemska zbudowana jest z trzech głównych warst współśrodkowych współśrodkowych różnej miąższości. Centrum ziemi stanowi j...

Podział wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

PODZIAŁ WÓD - wody powierzchniowe - wody podziemne: woda higroskopowa i błonkowa (związane z siłami molekularnymi adsorpcji cząsteczek wody); woda kapilarna (występuje w strefie aeracji nad zwierciadłem wody gruntowej lub jako woda kapilarna zawieszona),woda wsiąkowa i zawieszona (wystepują w stre...

Procesy endogeniczne-opracowanie - Trzęsienia ziemi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Procesy endogeniczne -ich źródłem są siły wewnętrzne, objawiają się na powierzchni skorupy ziemskiej w postaci: 1)TRZESIENIA ZIEMI: nagłe przemieszczenie pionowe i poziome w obrębie skorupy ziemskiej. A)TEKTONICZNE-spowodowane przesuwaniem się skał wzdłuż uskoków. Najczęsciej związane z ruchami góro...

Rozpuszczalność gazów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

ROZPUSZCZALNOŚC GAZÓW: W wodzie najczęściej rozpuszczalnymi gazami jest dwutlenek węgla, tlen, siarkowodór, metan, amoniak, radom. Wśród wszystkich gazów DWUTLENEK WĘGLA występuję w wodach podziemnych najczęściej a przy tym wielkościach niekied...

Ruchy masowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

RUCHY MASOWE Główną przyczyną wywołującą ruch utworów powierzchniowych i mas skalnych jest siła ciężkości. Ruchy masowe zachodzą, gdy siła tarcia i spójności, czyli kohezja, nie są wystarcza...

Uskoki i fałdy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Uskoki i fałdy W czasie deformowania skały mogą podlegać zarówno łamaniu jak i wyginaniu, co w pierwszym przypadku prowadzi do powstania uskoków, a w drugim fałd. Uskoki są pęknięciami w ziemi wzdłuż których dokonał się względny ruch mas skalnych. Przemieszczenie mas skalnych można sklasyfikować we...

Właściwości hydrogeologiczne skał-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1337

WŁAŚCIWOŚCI HYDROGEOLOGICZNE SKAŁ: POROWATOŚĆ: Umożliwia występowanie i przemieszczanie się wody podziemnej w skałach. Występowanie porów zależy od pęknięć w różnym stopniu przenikających skały, których pochodzenie wiążę się z różnymi proce...

Właściwości organoleptyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE: SMAK - Sole i gazy rozpuszczone w wodzie oraz zawarte w niej zawiesiny koloidalne nadają jej różny smak. Odczucia smakowe zależne są od: wrażliwości narządów zmysłu i smaku - kubków smakowych; temperatury wody; ja...