Dr Kazimierz Wolak

note /search

Agresja - dlaczego ranimy innych ludzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2422

Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi I. Czym jest agresja? Działanie agresywne - zachowanie, którego celem jest spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody agresja wroga - akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie instrumentalna - akt agresji służąc...

Asymetria wnioskowania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1379

asymetria wnioskowania Człowiek spostrzegając drugiego człowieka odbiera dwa rodzaje informacji. Informacja obiektywna- deskryptywna - cechy, które istnieją niezależnie od stosunku emocjonalnego, Informacja o wartości- emocjonalna, afektywna - wartość :typ oceny o dwóch źródłach, 1) pochodna dobryc...

Behawioryzm - opis i założenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2254

BEHAWIORYZM 1.Założenia behawioryzmu: -człowiek jest układem zewnątrzsterownym, jego zachowanie jest całkowicie kontrolowane przez środowisko zewnętrzne, -dzięki odpowiednim sposobom manipulacji środowiskiem można modyfikować reakcje ludzkie, -system kar i nagród decyduje o tym czego człowiek unika...

Dysonans podecyzyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2814

Dysonans podecyzyjny Przekonywanie innych o słuszności swojej decyzji Zniekształcanie sympatii i antypatii (zwiększanie dystansu między wybranym, a niewybranym) Im ważniejsza decyzja i bardziej nieodwołalna, tym dysonans większy Technika niskie...

Dysonans poznawczy DEF

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1316

Dysonans poznawczy Potrzeba wysokiej samooceny jest jednym z najważniejszych motywów. Wiąże się ze zjawiskiem dysonansu poznawczego. DEF - Dysonans poznawczy - popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsek...

Geneza zachowań prospołecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2345

Zachowania prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym Zach. prospołeczne - każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści innej osobie GENEZA ZACH. PROSPOŁECZNYCH: socjobiologia: instynkty i geny (E.O.Wilson, R.Dawkins) socjobiol. - ...

Indywidualne przesłanki zachowań prospołecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1813

INDYWIDUALNE PRZESŁANKI ZACH. PROSPOŁECZNYCH: osobowość altruistyczna - osobowość, którą charakteryzuje tend. do udzielania pomocy innym można ją „wyrobić” u dzieci (zachęty do pomagania, modelowanie, nagrody z umiarem) ale: wysokie wyniki na skali ...

Jak można osłabić uprzedzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3003

Jak można osłabić uprzedzenia? Hipoteza kontaktu: Nie każdy kontakt powoduje zmniejszenie uprzedzeń. Allport - musi to być kontakt między ludźmi posiadającymi jednakowy status, którzy starają się osiągnąć wspólne cele. Sześć szczegółowych warunków...

Jak radzić sobie z gniewem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Jak radzić sobie z gniewem? rozładowanie a samoświadomość Doświadczanie uczucia gniewu nie musi wiązać się z przemocą. Wystarczy jasne zakomunikowanie otoczeniu, że jesteś zły i podanie przyczyn twojego złego samopoczucia. W przypadku doświadczania stresu emocjonalnego pomocne jest podzielnie się ...

Jak uodpornic ludzi na zmianę postawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1491

Jak uodpornić ludzi na zmianę postawy Wzmacnianie wartości - postawa odporna na rzeczowe i zawierające fakty apele to postawa oparta na emocjach - trzeba więc wyeksponować wartości i udowodnić że dany system wartości jest systemem właściwym Uodpornienie postawy Uodpornienie na komunikaty perswazy...