Dr Kazimierz Barwacz

note /search

Finanse publiczne samorządowe

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2968

Współczesna nauka o finansach publicznych  zajmować się powinna następującymi problemami (Prof. S. Owsiak): określeniem zakresu zapotrzebowania władz publicznych na środki finansowe, badaniem sposobów zaspokajania popytu władz publicznych na środki finansowe, określaniem skutków kształtowan...

Znaczenie polskiego rynku kapitałowego oraz jego instrumentów dla ro...

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3717

Referat zaliczeniowy z przedmiotu Nadzór korporacyjny Znaczenie polskiego rynku kapitałowego oraz jego instrumentów dla rozwoju Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza włączenie krajowego rynku kapitałowego w ramy jednolitego rynku finansowego. ...

Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3052

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Nadzór korporacyjny Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w TarnowiePraca z przedmiotu: „Nadzór korporacyjny”TEMAT ’’Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie’’TARNÓW 2009Pojęcie nadzoru korporacyjnego sięg...