Dr Kazimiera Łojewski

Aglomeracje miejskie

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Kazimiera Łojewski
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Formy przestrzenne miast Aglomeracje miejskie -duże miasto skupiające różnorodne formy działalności społecznej i gospodarczej. Powstają silne oddziaływania otoczenia z miastem. Konurbacje - typowa forma dla osiedli górniczych, występowanie kilku, kilkunastu miast powiązanych silnie. Żaden ośrod...

Osadnictwo-miasta

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Kazimiera Łojewski
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

MIASTO Trudne do zdefiniowania Miasto to trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie układu dróg komunikacyjnych (Ratzl) Miasto to skupisko ludzi dla których źródłem normalnych środków utrzymania jest koncentracja rodzajów pracy-handl...

Migracje - klasyfikacje, przyczyny

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Kazimiera Łojewski
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1190

Migracje Ruchy wędrówkowe ludności Przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Klasyfikacje migracji Przemieszczanie osób połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki administracyjnej, Minimalny czas przebywania w nowej je...