Dr Kazimiera Dyrda

Tezy sylogistyki - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: prawa konwersji, prawa konwersji prostej, prawa konwersji z ograniczeniem, obwersja, kontrapozycja...

Prawa kwadratu logicznego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: prawa kwadratu logicznego, prawa konwersji, prawa konwersji prostej, prawa konwersji z ograniczeniem, niepustość...

Konsekwencja logiczna zdań - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: konsekwencja logiczna w języku rachunku zdań, relacja konsekwencji, konsekwencja, tautologie rachunku kwantyfikatorów, klasyczny rachunek kwantyfikatorów...

Tautologie rachunku kwantyfikatorów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: klasyczny kierunek kwantyfikatorów, klasyczny rachunek logiczny, tautologie rachunku kwantyfikatorów, wyrażenia, tautologia logiczna...

Tautologie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metoda zero-jedynkowa, teoria rozstrzygalna, konsekwencja logiczna, tautologie, konsekwencja logiczna w języku rachunku zdań...

Wynikanie logiczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wynikanie logiczne, zdanie logicznie prawdziwe, prawda logiczna, wynikanie entymematyczne, dopełnienie logiczne, wykluczenie logiczne ...

Zdania kategoryczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zdanie kategoryczne, kwadrat logiczny, prawa kwadratu logicznego, logika, diagram...

Schemat zdania i wartościowanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: schemat zdania, wartościowanie, wartość logiczna zdania, charakterystyka wyrażeń, przykłady...

Tryby sylogistyczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: obwersja, kontrapozycja, tryby sylogistyczne, prawa kontrapozycji, wnioski, przesłanki...