Dr Kazimiera Dyrda

note /search

Tezy sylogistyki - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: prawa konwersji, prawa konwersji prostej, prawa konwersji z ograniczeniem, obwersja, kontrapozycja...

Prawa kwadratu logicznego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: prawa kwadratu logicznego, prawa konwersji, prawa konwersji prostej, prawa konwersji z ograniczeniem, niepustość...

Konsekwencja logiczna zdań - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: konsekwencja logiczna w języku rachunku zdań, relacja konsekwencji, konsekwencja, tautologie rachunku kwantyfikatorów, klasyczny rachunek kwantyfikatorów...

Tautologie rachunku kwantyfikatorów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: klasyczny kierunek kwantyfikatorów, klasyczny rachunek logiczny, tautologie rachunku kwantyfikatorów, wyrażenia, tautologia logiczna...

Tautologie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metoda zero-jedynkowa, teoria rozstrzygalna, konsekwencja logiczna, tautologie, konsekwencja logiczna w języku rachunku zdań...

Wynikanie logiczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 630

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wynikanie logiczne, zdanie logicznie prawdziwe, prawda logiczna, wynikanie entymematyczne, dopełnienie logiczne, wykluczenie logiczne ...

Zdania kategoryczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1337

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zdanie kategoryczne, kwadrat logiczny, prawa kwadratu logicznego, logika, diagram...

Schemat zdania i wartościowanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: schemat zdania, wartościowanie, wartość logiczna zdania, charakterystyka wyrażeń, przykłady...

Tryby sylogistyczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: obwersja, kontrapozycja, tryby sylogistyczne, prawa kontrapozycji, wnioski, przesłanki...