Dr Katarzyna Sołkowicz - strona 4

Bezpośrednia i poś_rednia działalność w handlu zagranicznym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Podstawowe strategie wejścia na rynki zagraniczne: - pośredni - eksport bezpośredni - licencjonowanie - franchising - joint venture - inwestycje bezpośrednie (własne przedsiębiorstwo produkcyjne za granicą) Sposoby wejścia na rynki zagraniczne: transakcje handlowe (eksport lub import bezpośr...

Faktoring - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Faktoring (istota transakcji podstawy prawne): Faktoring jest to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie/finansowaniu wierzytelności: - należnych od odbiorców, - powstałych w obrocie gospodarczym, - udokum...

Fotfaiting - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Forfaitysta - eksporter 1, 3, 5 Dłużnik forfaitingowy - importer 2, 6, 7 4 Forfaiter - instytucja forfaitingowa 8 Bank importera Podpisanie kontraktu handlowego Podpisanie umowy forfaitingowej Dostawa towarów dla importera Bank importera poręcza weksel importerowi Importer przekazuje weksel e...

Franchising - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Franchising Franchising polega na udostępnieniu przez jedną stronę (franczyzodawcę) drugiej stronie (franczyzobiorcy) praw do korzystania ze znaku towarowego lub usługowego, procedury produkcji i rozwiązania organizacyjnego oraz nazwy handlowej przez cały czas obowiązywania umowy franchisingowej. U...