Dr Katarzyna Sołkowicz - strona 3

Trzy rodzaje promocji sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Trzy rodzaje promocji sprzedaży Każda firma podejmująca działania w ramach promocji sprzedaży może posłużyć się trzema głównymi jej rodzajami tzn.: promocja biznesowa, handlowa i konsumencka. Promocja biznesowa ma za zadanie służyć przede wszystkim zbieraniu i porządkowaniu informacji o możliwościa...

Wzrastające znaczenie promocji uzupełniającej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Wzrastające znaczenie promocji uzupełniającej Oprócz promocji osobistej ( bezpośredniej) reklamy, propagandy gospodarczej (public relations) do komponentów systemu promocyjnego należy promocja uzupełniająca. Promocja sprzedaży obejmuje działania i środki, które podwyższają stopień skłonności konsu...

Reklama polityczna a reklama komercyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

Reklama polityczna, a reklama „komercyjna”. Najkrótsza definicja reklamy mówi, że jest to informacja wzbogacona o elementy perswazji. Informacja mogąca dotyczyć zarówno nowego produktu wprowadzanego na rynek, jak też nowego ugrupowania politycznego. Już na poziomie znaczeniowym widać związek między...

Motywowanie - funkcje zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Marketing personalny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

MOTYWOWANIE JAKO JEDNA Z FUNKCJI ZARZĄDZANIA Nakłady z otoczenia: Planowanie Organizowa-nie * zasoby ludzkie Sprawnie i skutecznie * kapitał zrealizowane zadania * zasoby rzeczowe wynikające z celów * informacja Kontrolowa- Motywowanie nie Powyższy rysunek przedstawia schemat procesu za...

Konstrukcja przekazów reklamowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Pewien dyrektor marketingu wyjawił mi kiedyś sekretny klucz, według którego wybiera reklamy spośród projektów prezentowanych mu przez współpracującą z nim agencję: "Na wstępie odrzucam wszystkie te przekazy, które naprawdę mi się podobają. Dopiero potem zastanawiam się nad pozostałymi". Te...

Marka, formy promocji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

MARKA - kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania reklamy, działań z zakresu dystrybucji i ceny, dostarczająca konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i symbolicznych tworząc tym samym grono nabywców i umożliwia osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. 4 poziomy marki 1.poz...

Język reklamy w ogłoszeniach prasowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Język reklamy w ogłoszeniach prasowych. W mojej pracy skupię się na reklamie prasowej, jej budowie, sztuczkach językowych, sposobach wywierania perswazji, oddziaływaniach na konsumenta i założeniach, jakie powinna spełniać dobra reklama. Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego w dwudziestym...

Sponsoring jako instrument reklamy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza miedzy innymi zgadanienia takie jak: Uwzględniając standardy unijne U.R.T.V. – definiuje sponsorowanie jako : bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów przez przez osoby nie będące nadawcą lub producen...

Skrypt - Ekonomia Integracji Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 2282

Wspólnoty europejskie: - EWWS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali; żadne z państw nie może samodzielnie produkować broni wojennej i zwrócić się przeciw drugiemu), - EURATOM (

Aukcje, przetargi, wystawy, targi - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Aukcje Aukcja - forma zorganizowanej sprzedaży publicznej, w której nabywcą towaru staje się osoba oferująca najwyższą cenę zakupu. Przedmiotem aukcji są albo niestandardowe towary masowe (np. futra, kamienie szlachetne) albo towary unikalne (np. numizmaty, dzieła sztuki, antyki, konie). Punktem wy...