Dr Katarzyna Skrzeszewska - strona 2

Zasady sporządzania planów ładunkowych statków

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

Zasady sporządzania planów ładunkowych statków.      Podstawowe zasady sporządzania planów ładunkowych statków:    - należy uwzględnić kolejność załadunku i wyładunku towarów (wpierw ładujemy towary, które  wychodzą w ostatnim porcie rejsu, a na końcu ładujemy towary, które wychodzą w pierwszym  po...

Przygotowanie ładowni statków do załadunku

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologie projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2660

Przygotowanie ładowni różnych typów statków do załadunku.      Należy:    - umyć pokrywy ładowni od góry do dołu,  - oczyścić uszczelki...

Charakterystyka statkowych urządzeń przeładunkowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1701

Charakterystyka statkowych urządzeń przeładunkowych .    Różnorodność przewożonych ładunków suchych, rozmaitość sprzętu technicznego i  warunków wykonywania prac przeładunkowych w portach stworzyły dużą ilość sposobów  jednoczesnego wykorzystania różnych środków technicznych.  Środki techniczne do ...

Metodyka podejścia do kwestii mocowania sztuki ciężkiej na pokładach s...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

Metodyka podejścia do kwestii mocowania sztuki ciężkiej na pokładach statku  konwencjonalnego.    W transporcie morskim ładunkami ponadnormatywnymi są takie których waga wynosi od  kilkuset ton do kilkudziesięciu tysięcy ton,  Dokumentem regulującym stosunki prawne  związane z żeglugą morską jest  ...

Okoliczności i organizacja prac przeładunkowych w morzu i na redach po...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Okoliczności i organizacja prac przeładunkowych w morzu i na redach portu.      Prace przeładunkowe na morzu są prowadzone, gdy statek utraci pływalność i nie  może kontynuować podróżyoraz podczas obsługi 

Podstawowe elementy kosztów zapasów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

Podstawowe elementy kosztów zapasów.      1. Koszt zakupu lub wyprodukowania konkretnych pozycji zapasów:  - jednostkowy koszt wyprodukowania lub zakupu dobra x ilość tego dobra  - możliwość obniżenia przy zakupie lub produkcji większej ilości  - stanowi podstawę do obliczania całkowitych kosztów z...

Podstawowe typy i podstawowe cechy konstrukcyjne statków morskich

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1680

Podstawowe typy i podstawowe cechy konstrukcyjne statków morskich.    I – do przewozu drobnicy  · uniwersalne (konwencjonalne):  - ochronnopokładowiec otwarty ( urządzenia dźwigowe obrotowe lub bomy)  - semikontenerowiec lub półkontenerowiec (drobnica, kontenery, ładunki płynne w zależności od  zbi...

Rola opakowań w spedycji ładunków

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Rola opakowań w spedycji ładunków.    Opakowanie ładunków ma istotne znaczenie z punktu widzenia dostarczenia ich do odbiorcy  w stanie nie uszkodzonym i w pełnej wartości handlowej oraz użytkowej.  Logistyczne funkcje opakowania są następujące: ...

Zachowanie bezpieczeństwa przy przeładunkach ładunków masowych płynnyc...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Zachowanie bezpieczeństwa przy przeładunkach ładunków masowych płynnych i  suchych.    - z uwagi na możliwość zagrzewania się niektórych ładunków ( np. koncentraty rud  metali) należy  - systematycznie kontrolować temperaturę w ładowni statku,  -...

Zasady bezpiecznego mocowania kontenerów na statkach specjalistycznych...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Katarzyna Skrzeszewska
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2828

Zasady bezpiecznego mocowania kontenerów na statkach specjalistycznych i na  statkach nieprzystosowanych.    - Do mocowania kontenerów mogą być stosowane łączniki skrętne i mostkowe, odciągi,  uchwyty specjalne, kliny, rozpory itp. Elementy. Dopusz...