Dr Katarzyna Segiet

note /search

Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2506

Temat: Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice społecznej Pedagogika społeczna ma swój udział w tworzeniu teorii dotyczących środowiska wychowawczego. Środowisko (Helena...

Diagnoza pedagogiczna - modele

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 4550

Temat: Diagnoza pedagogiczna Diagnozowanie - proces ustalania diagnozy Diagnoza - w pedagogice społecznej oznacza rozpoznanie badanego stanu rzeczy, ocenę jego objawów i możliwości przemian. Prowadzi do planowej działalności pomocow...

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 3185
Wyświetleń: 6342

Temat: Geneza i rozwój pedagogiki społecznej - tradycyjne i nowe zadania pedagogiki społecznej W. Thais - pedagogika społeczna składa się z człowieka, ze środowiska i z edukacji. Pedagogika społeczna jest przedmiotem podobnym do: so...

Metody pracy wychowawczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1246

Temat: Metody pracy wychowawczej Wyróżniamy metody pracy wychowawczej: I. Metoda indywidualnego przypadku - diagnoza przypadku M. Richmond Studium przypadku Diagnoza (jak jest?) Postgnoza (jak było wcześniej?) Badanie losów jednostki Opracowanie planu pomocy Praca z przypadkiem Prowadzenie ...

Podstawowe środowisko wychowawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2555

Temat: Podstawowe środowisko wychowawcze Pedagogika społeczna zajmuje się wspomaganiem tworzenia środowiska życia jednostki Czynniki wpływające na człowieka i jego wychowanie: a) czynniki egzogenne - środowisko społeczne (te czynniki sprzyjają tworzeniu) b) czynniki endogenne - somatyczne (orga...

Zasady pedagoga badającego środowisko

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

Zasady, które powinien stosować pedagog badający środowisko wychowawcze: Zasada wspólnoty warunków i doświadczeń Zasada jedności rozwoju człowieka i środowiska Zasada głosząca, że ważna jest wiedza o istotności wczesnych doświadczeń życiowych jednostki Zasada traktowania środowiska jako system...