Dr Katarzyna Rupik

note /search

Wykład - controlling marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling marketingu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 1 Dr Katarzyna Rupik Cele wykładów Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu controllingu marketingowego, jako podsystemu ponadfunkcyjnego systemu controlingu w przedsiębiorstwie. Zaznajomienie z podstawowymi nar...

Wykład - controlling marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 2 Dr Katarzyna Rupik I. CELE MARKETINGU A CELE PRZEDSIEBIORSTWA Wg. P. KotlerA: Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w ...

Wykład - Wartość przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 3 Dr Katarzyna Rupik Wartość przedsiębiorstwa c.d. (4) wartość rynkowa przedsiębiorstwa (wartość kapitalizacji rynkowej): w literaturze anglosaskiej wartość Ronka utożsamiana jest z iloczynem wszystkich wyemitow...

Wykład - Plany i programy marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Plany i programy marketingowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1743

Plany i programy marketingowe dr Katarzyna Rupik Wykład 1 Cel wykładów Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu planowania marketingowego: podstawy planowania marketingowego, podejście tradycyjne i alternatywne do planowania marketingowego. Zaznajomienie studenta ze strukturą planów i progr...

Wykład - Ujęcie alternatywne planowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Plany i programy marketingowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Plany i programy marketingowe dr Katarzyna Rupik Wykład 2 II. Ujęcie alternatywne planowania marketingowego Planowanie marketingowe - model alternatywny Krytyka tradycyjnego modelu planowania marketingowego è identyfikacja ograniczeń / barier tego modelu à próba likwidacji ograniczeń: Alternatyw...

Wykład - Wymiar behawioralny planowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Plany i programy marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

Plany i programy marketingowe dr Katarzyna Rupik Wykład 3 Wymiar behawioralny planowania: odnosi się do problemów, które ludzie napotykają przy konstruowaniu i wykorzystywaniu planów marketingowych: postrzeganie planowania przez menadżerów oraz niewiadome, jakie wiążą się z planowaniem poziom i...