Dr Katarzyna Rogalińska

note /search

Pytania na kolokwium 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2002

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron. Wyjaśnij genezę powstania szkoły badań operacyjnych, podaj inne nazwy tej szkoły i przedstaw jej perspektywy. Dopiero rewolucyjny rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej (technika mikroprocesorowa) umożliwił stosowanie modeli i procedur matematycznych...

Pytania na kolokwium 3

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron. Jakie założenia stoją u podstaw koncepcji równowagi organizacyjnej we współczesnej teorii zarządzania? Założenia (wg Koźmińskiego): #traktowanie procesu zarządzania jako procesu mającego na celu utrzymanie równowagi organizacyjnej; #równowaga to trwały, zm...

Pytania na kolokwium 4

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

Rogali_ska. Notatka składa się z 3 stron. Zdefiniuj pojęcia sterowanie i kierowanie. Sterowanie, wg. Janusza Gościńskiego - wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu, lub w stanie sterowanego systemu w określonej chwili, które jest pożąd...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

Rogali_ska. Notatka składa się z 1 strony. Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby idee zarządzania zdeterminowanego planem stosować w przedsiębiorstwach? Aby wprowadzić te idee w życie plan musiałby być tak doskonały, by móc wychwycić wszystkie problemy z otoczenia i przedsiębiorstwa i uwzględ...

Pytania na kolokwium 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

Rogali_ska. Notatka składa się z 3 stron. Co określa stopień centralizacji-decentralizacji struktury organizacyjnej? Stopień centralizacji-decentralizacji określa rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w systemie hierarchicznym. Jest to odrębna cecha struktury organizacyjnej. Z organizacją scentrali...

Pytania na kolokwium - Naukowa organizacja pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy? Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyj...

Baza materialna gospodarki i zróżnicowanie między regionami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Rogali_ska. Notatka składa się z 7 stron. G łówne elementy bazy materialnej gospodarki regi onalnej i zróżnicowanie w tym względzie między regionami (województwami). Do głównych elementów bazy materialnej gospodarki regionalnej można zaliczyć - zasoby naturalne (ziemia, surowce) oraz kapitał ludzk...

Szkoła behawioralna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5775

Szkoła behawioralna - zorientowanie na ludzi Szkoła ta powstała pod wpływem niepowodzeń, jakie spotkały dorobek klasyków, a które wyrażały się w braku pożądanej sprawności robotnika i to nawet wtedy, gdy zapewniono mu warunki zgodne z wynikami naukowych badań. Robotnicy mianowicie nie zawsze zac...

Szkoła systemowa w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1764

Szkoła systemowa Znacznie więcej zwolenników zdobyła tzw. szkoła systemowa, określana też jako systemowy kierunek w rozwoju teorii organizacji. U podstaw ideowych założeń tego kierunku znalazła się myśl, (sformułowana zresztą znacznie wcześniej w obszarze nauk przyrodniczych), że rzeczywistość m...

Kierunek administracyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2933

Kierunek administracyjny. Klasyczna teoria organizacji Powstanie tego kierunku wiąże się z osobą francuskiego inżyniera i dyrektora zakładów przemysłowych, H. Fayola. Na podstawie wieloletnich badań sformułował on ogólne zas...