Dr Katarzyna Owsiak

note /search

Budżet Państwa - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1785

Środki   publiczne Dochody   publiczne •   Daniny   publiczne ○   Podatki ○   Składki ○   Opłaty ○   Wpłaty   z   zysków   przedsiębiorstw   państwowych   i jednoosobowych   spółek   skarbu państwa •   Dochody   z   mienia   jednostek   sektora   finansów   publicznych ○   Najem,   dzierżawa ○   Od...

Finanse samorządu terytorialnego - Źródła prawa związane z funkcjonowa...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2184

Samorząd   terytorialny   to   tylko   te   grupy   społeczne   i ich   reprezentacje,   które   zostały   powołane aktami   prawnymi   do wykonywania   zadań   administracji   publicznej  w   sposób   zdecydowany   i w formach   zdecentralizowanych. Cechy   samorządu   terytorialnego: •   Ogranicz...

Podatek i technika podatkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2394

Charakterystyka   podatku Funkcja   fiskalna   i   funkcja   ekonomiczna Funkcja   fiskalna -   instrument   przejmowania   dochodu   dla państwa   i zaspokajania   popytu   na pieniądz Funkcja   ekonomiczna   -   skutkiem   nakładania   podatków   jest   zmiana   sytuacji   dochodowej   podatnik...

Rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

RYNEK KAPITAŁOWY FORMUŁY NA OBLICZANIE WARTOŚCI PRZYSZŁEJ I WARTOŚCI BIEŻĄCEJ FV = PV x PV = FV = PV x PV = gdzie: FV - wartość przyszła PV - wartość bieżąca r - stopa procentowa wyrażona w skali rocznej (p.a.) n - liczba lat w czasie trwania inwestycji m - częstotliwość kapitalizacji w cią...

Ustawa budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1442

Ustawa   budżetowa Budżet   państwa 1.   Łączna   kwota   prognozowanych   podatkowych   i niepodatkowych   dochodów   budżetu   państwa 2.   Łączna   kwota   planowanych   wydatków   budżetu   państwa 3.   Kwota   planowanego   deficytu   budżetu   państwa   wraz   ze   źródłami   jego   pokryci...

Zasady finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2506

Zasady   finansów   publicznych   znajdujące się   w   konstytucji: 1.   Zasada   subsydiarności :   Preambuła 2.   Dualizm   ustroju   finansowego   -   zasada   decentralizacji :   art.   15 3.   Art. 16: Ustanowienie   samorządu   terytorialnego   jako   ogółu   mieszkańców   jednostek   zasad...

Finanse publiczne - materiały do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 4067
Wyświetleń: 6874

CECHY BUDŻETU PAŃSTWA BP jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań państwa Gromadzenie środków budżetowych odbywa się – z reguły – w sposób przymusowy Szczególna rola budżetu w funkcjonowaniu państwa Procesy gro...

Finanse publiczne pyt i odp wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 18123

Zawartość to 45 stron, 40 pytań i odpowiedzi z finansów publicznych. Czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce? Uzasadnij swoje stanowisko. Zaprezentuj zalety i wady form organizacyjno ? prawnych wykorzystywanych dla prowadzenia działalności w sferze publ...

Wykłady z finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 3815

in. zagadnienia takie jak: funkcje finansów publicznych, podstawa prawna, sektor publiczny w Polsce, pojęcie samorządu terytorialnego we współczesnym ujęciu, pojęcie finanse samorządu terytorialnego, źródła prawa związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. W notatce znaleźć moż...

Finanse - Finanse gospodarstw domowych WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 8232

Dokument ma 4 strony i zawiera informacje na temat: co to jest gospodarstwo domowe, jakie są funkcje gospodarstw domowych, co to są finanse gospodarstw domowych, jak wygląda klasyfikacja gospodarstw domowych, co to są decyzje finansowe gospodarstwa domowego, jakie są motywy z jakich gospodarstwa do...