Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 9

Koncentryczny model Burgessa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Koncentryczny model Burgessa 1) Powstał na podstawie badań empirycznych z Chicago - wyróżnia 5 stref o różnej specjalizacji - podstawowy czynnik kształtujący strukturę przestrzenną miasta jest odległość od centrum - model pojawił się w 1925 roku Strefa 1 Pierwsza strefa to centrum układu gdzi...

Zróżnicowanie planów miast w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Plany miast regularnych w Polsce wykazują pewne zróżnicowanie: Układy proste → siatka szachownicowa, prostokątna Układy złożone regularne z szachownicową lub prostokątną siatką ulic łączące cechy wcześniejszych i nowych układów np. Kraków, Poznań, Wrocław układy zespolone, złożone z dwóch lub wię...

Relacje miasto - zaplecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Relacje miasto - zaplecze - miasto powiązane jest z większym obszarem niż zajmuje - strefa oddziaływania miasta - na podstawie zasięgu działalności miasta - zasięg określa się na podstawie przepływu osób, kapitału czy informacji np. rozmowy telefoniczne - w zależności od badanej funkcji miasto b...

Typy osiedli wiejskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

TYPY OSIEDLI WIEJSKICH kryterium morfogenetyczne (uwzględnia kształt osiedla, rozplanowanie i pochodzenie wsi) wsie skupione (zwarte) okolnica owalnica ulicówka wielodrożnica widlica szeregówka wieś współczesna wsie rozwleczone (wsie skupione z domieszką wsi rozwleczonej) łańcuchówka rz...

Baza towarzysząca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2730

Baza towarzysząca: Urządzenia umożliwiające turystom korzystanie z walorów turystycznych danego obszaru np. wyciągi narciarski, kolejki gondolowe, kolejki krzesełkowe, wypożyczalnie sprzętu. Urządzenia ułatwiające uprawienia turystyki np. biura podróży, informacje turystyczne. Urządzenia rozrywkow...

Turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Koncepcja turystyki zrównoważonej - respektowanie wartości kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru, w którym turyści przebywają, respektowanie ochrona zasobów naturalnych i kulturowych, szacunek dla tożsamości, tradycji i stylu życia społeczności lokalnych przy jednoczesnym wykorzystywani...

Typy układów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Typy układów 1) układ rdzeniowy 2) układ kratowy 3) delta Układ we wczesnym stadium rozwoju, każdy wierzchołek połączony z co najmniej 1 wierzchołkiem. Charakterystyczny jest brak obwodu, sieć min. spójna Typ pośredni, odpowiada sieciom rozwiniętym, ale nei wyczerpuje wszystkich połączeń między...

Czynniki poziomu i warunków życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Czynniki warunkujące kształtowanie się poziomu i warunków życia: Zewnętrzne (egzogeniczne) Położenie geograficzne jednostki w której mieszka człowiek Ekstremalne warunki przyrodnicze Położenie i dostępność komunikacyjna Przeszłość historyczna Stosunki społeczno-polityczne Poziom rozwoju techni...

Cywilizacja Indusu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Cywilizacja Indusu ( harappańska) - od głównego miasta Harapa. Stworzyła dość duże skupiska miejskie. - w miastach znajdowały się spichlerze, każde miasto mogło zamieszkać ok. 30 tys. ludzi. - zajmowały teren ok. 100 ha, składały się z cytadeli i dzielnicy mieszkaniowej - ulice tworzyły regular...

Koncepcja stadiów rozwoju miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491

3. KONCEPCJA STUDIÓW ROZWOJU MIAST ( Klaassen, Paelinck 1979) obejmuje następujące fazy: - urbanizacja - wzrost liczby ludności całych aglomeracji, najszybszy jednak w częściach centralnych - suburbanizacja - dalszy wzrost liczby ludności całych aglomeracji, najszybciej jednak w strefie zewnętrz...