Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 8

Baza gastronomiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1897

Baza gastronomiczna jest bardzo istotnym elementem infrastruktury turystycznej oraz produktów turystycznych. Ze względu na specyfikę świadczonych usług można wyróżn...

Infrastruktura turystyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Infrastruktura turystyczna Zagospodarowanie turystyczne - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. Baza noclegowa - obiekt noclegowy, który oferuje podróżnemu

Przydatność rekreacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

Przydatność rekreacyjną określają najczęściej 2 wskaźniki: W odniesieniu do środowiska przyrodniczego jest to chłonność W odniesieniu do zagospodarowania turystycznego jest to pojemność Chłonność turystyczna oznacza zdolność środowiska przyrodniczego do przyjęcia takiego obciążenia powodowanego

Turystyka - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2023

Turystyka (wg O. Rogalewskiego) - zjawisko przestrzenne polegające na przejazdach poza miejsce stałego zamieszkania, w zasadzie podczas urlopu oraz dni świąteczne w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawiania niektórych zamiłowań, a także użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geografic...

Zagospodarowanie turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Zagospodarowanie turystyczne (wg Rogalewskiego) - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. W zagospodarowaniu turystycznym można wyodrębnić trzy podstawowe dziedziny: Pierwsza obejmuje działalność mającą na celu przystosowanie dla potrzeb ru...

Morfologia miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3045

Morfologia miasta jest to nauka o budowie wewnętrznej i zewnętrznej organizmu miejskiego oraz o pochodzeniu składających się na ten organizm części, czyli innymi słowy: jest to nauka o układzie przestrzennym i fizjonomii miast oraz ich genezie. W zakresie tak pojętej morfologii miasta wyróżniamy n...

Atrakcyjność turystyczna - Znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Atrakcyjność turystyczna można rozumieć w trzech znaczeniach: Atrakcyjność określona przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje. Atrakcyjność wynikająca z przyjęcia określonej techniki oceniania. Atrakcyjność w wyniku sub...

Zagospodarowanie turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Zagospodarowanie turystyczne (wg Rogalewskiego) - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. W zagospodarowaniu turystycznym można wyodrębnić trzy podstawowe dziedziny: Pierwsza obejmuje działalność mającą na celu przystosowanie dla potrzeb ru...

Zróżnicowanie dochodów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Zróżnicowanie dochodów (wynagrodzeń) zależy m.in. od: Miejsce zamieszkania Województwa: max. Mazowieckie, min. Podkarpackie Wieś: min. Małe i średnie miasto, max. Duże miasto Sektora i działu zatrudnienia Publiczny/prywatny Działu gospodarki (sekcji PKD) Wskaźnik na gruncie

Geografia osadnictwa - morfologia osiedli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

GEOGRAFIA OSADNICTWA - nauka zajmująca się rozmieszczeniem i strukturą historycznie ukształtowanych osiedli oraz związanych z nimi urządzeniami trwałymi Przedmiotem badań są dwa składniki tworzące osiedla: społeczny - czyli pewna zb...