Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 6

Narodowe Spisy Powszechne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

Narodowe Spisy Powszechne Pełne Narodowe Spisy Powszechne zorganizowano w Polsce: grudzień 1950, 1960, 1970, 1988 i maj 2002. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań: 2011. Celem spisu było zebranie aktualnych informacji demograficzno-społecznych i na temat sytuacji mieszkaniowej oraz infor...

Potrzeba - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

Potrzeba - stan psychofizyczny przejawiający się w subiektywnym odczuciu braku lub pożądaniu jakiegoś dobra lub stanu. Klasyfikacja potrzeb: Potrzeby egzystencji (pokarmowe, mieszkaniowe) Potrzeby prokreacji i rozwoju (rodzinne, dydaktyczne) Potrzeby funkcjonalne (informacyjne, transportowe) Pot...

Stadia rozwoju miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2597

2. STUDIA ROZWOJU MIAST Koncepcja oparta na teorii modernizacji D. Bella i modelu zmian struktury zawodowej ludności w ujęciu Fourastiera. Analogicznie do studiów rozwoju społeczeństwa wyróżnia się trzy fazy rozwoju miejskiego: - mia...

Pojęcie urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

A) Pojęcie urbanizacji - pochodzi od łacińskiego urbanos - miejski, termin ten posiada duże tłumaczenie, może wyrażać dynamikę, oraz stan w danym momencie (stopień zurbanizowania) - ujęcie tradycyjne + urbanizacja - stan rozwoju miasta i życia miejskiego na danym obszarze + proces urbanizacji - ...

Procesy urbanizacyjne we współczesnym świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2730

C) Procesy urbanizacyjne we współczesnym świecie Urbanizację we współczesnym świecie znamionują cztery cechy: przyśpieszenie tempa rozwoju urbanizacji w skali światowej. W XX w zaludnienie miast zwiększyło się dwukrotnie. Jeżeli procesy urbanizacyjne będą nadal tak przebiegały to w roku 2010 miasta...

Cywilizacja Sumeryjska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Cywilizacja Sumeryjska Trwała ok. 1300 lat (3300-2000p.n.e.) gęsta sieć miast, silnie zaludnione, urodzajne. Były to niezależne państwa - miasta (Ur, Erech, Ruch). Miasta sumeryjskie zajmowały dużą powierzchnię i skupiały znaczną liczbę ludności (nieraz kilkadziesiąt tysięcy) domy i budowle społec...

Części składowe miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

CZĘŚCI SKŁADOWE MIASTA Elementy morfologiczne są najniżej Zbiór elementów składa się na jednostkę Układ morfologiczny prosty- grupa jedn. Morfolog. Np. zespół bloków urba. lub małe dzielnice Układ morfologiczny złożony- np. duże dzielnice lub małe miasta Układ morfologiczny wielokrotnie złożony-...

Koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1862

KONCEPCJA KONTINUUM MIEJSKO-WIEJSKIEGO Zakłada występowanie jednostek osadniczych o pośrednim charakterze między miastem w wsią. Chojnicki i Czyż wyróżniają dwa ujęcia: - Pierwsze ujęcie zakłada, że miasto i wieś stanowią krańcowe formy osadnictwa ludzkiego, między którymi występują jednostki os...

Koncepcje przebudowy miast na przełomie XIX i XX w.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

KONCEPCJE PRZEBUDOWY MIAST NA PRZEŁOMIE XIX i XX w . - szczególny nacisk na aspekt społeczny - przeludnienie, ubóstwo, złe warunki życia jako podstawa nowego myślenia do zagospodarowania przestrzeni miast - dążono do takiego rozplanowania...

Kryteria wyróżniania miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4074

KRYTERIA WYRÓŻNIANIA MIAST (IDENTYFIKACJI) - prawno administracyjne (pierwsze kryterium oparte na arbitalnej decyzji władz, to kryterium funkcjonalne w Polsce, nie jest ścisłe. - statystyczne (polega na przyjęciu liczby ludności jako podstawy wydzielenia miast, przy przekroczeniu pewnej wielkości...