Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 5

Definicje usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Definicje usług 1 . Usługa - rodzaj pracy (czynnościowe znaczenie), rodzaj wartości użytkowej O. Lange (1967) - usługi to czynności związane (bezpośredni lub pośrednio) z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, ale nie służą bezpośrednio do produkowania przedmiotów. Efekt pracy to czynność a nie przedmiot...

Definicje według różnych ludzi.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Definicje. Definicja według Leszczyńskiego Geografia - nauka o zróżnicowaniu przestrzennym struktur fizyczno -geograficznych i struktur społeczno - ekonomiczno - geograficznych oraz ich wzajemnych powiązaniach. Przedmiot badań i środowisko przyrodnicze oraz społeczne. Powoduje to wyróżnienie

Grafowe miary układów transportowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Grafowe miary układów transportowych Metody ilorazowe Metody nieilorazowe I. miary spójności sieci transportowej. Pozwalają ocenić stopień wzajemnego powiązania wierzchołków. Wskaźniki: , , - liczba cyklomatyczna = e-v+p e - liczba krawędzi v - liczba wierzchołków p - liczba izolowanych podgraf...

Kryteria klasyfikacji i usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

2. Kryteria klasyfikacji i usług I - ze względu na wynik pracy usługowej (K. Polarczyk, 1971) Renowacyjne (naprawcze): zachowanie lub przywracanie (ochrona) wartości użytkowej produkcji materiałów np. naprawa, renowacja Informacyjne - przetwarzanie, przekazywanie informacji Dystrybucyjne - przec...

Pojęcie placówki i ośrodka usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Pojęcie placówki i ośrodka usług Placówka usługowa - miejsce w którym świadczone są usługi Mogą być one świadczone w całości, części lub może pośredniczyć w przekazaniu usług. W związku z charakterem i zakresem działalności usługowej placówki usługowe podzielić można na 3 grupy: Zakłady usługowe...

Poziom rozwoju usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Poziom rozwoju usług Wskaźniki służące analizie przestrzennego zróżnicowania poziomu usług: Wskaźniki oparte o wielkość zatrudnienia Wskaźniki natężenia usług tj. liczba pracujących w usługach /1000 lub 10tys mieszkańców Wskaźniki strukturalne usług tj. udział liczby pracujących w usługach lub w...

Różnica efektów pracy produkcji i usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Różnica efektów pracy produkcji i usług Według K. Polarczyka PRODUKT USŁUGA powstaje w wyniku przekształcenia tworzywa w nowy obiekt zmiany struktury w istniejącym już obiekcie utożsamiany z całą wartością użytkową obiektu (obiekt powstaje od podstaw np. telewizor) tkwi nierozdzielnie w obiek...

Teoria A. Webera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2702

Teoria A. Webera Teoria A. Webera 1909 rok (uważana za jedną z pierwszych na której bazowały inne) Lokalizacja - położenie obiektów w przestrzenni względem innych elementów przestrzeni np. sieć komunikacyjna, osadnicza, występowania surowców itd. Pojęcie to obejmuje cztery zasadnicze elementy: Ob...

Dochód - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Dochód to jeden z najważniejszych czynników kształtujących poziom i warunki życia, ale najtrudniej mierzalny. Dochód, którego podstawowym źródłem jest praca może być w badaniach poziomu życia traktowany jako: Zwolennicy pierwszej teorii uważają dochód, a równocześnie i pracę za integralny element ...

Poziom i warunki życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Dotychczasowe zainteresowania badawcze problematyki związanej z poziomem i warunkami życia koncentrowały się na trzech grupach zagadnień: Zagadnienia teoretyczne związane z uściśleniem i systematyzacją pojęć. Zagadnienia metod pomiaru zjawiska i opracowanie systemów wskaźników i warunków życia. B...