Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 4

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Zagospodarowanie lasu Obiekty przeznaczone dla turystyki pobytowej Ośrodek turystyczno- wypoczynkowy - obejmuje obszar lasu wraz z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną o charakterze trwałym, a także innymi urządzeniami turystyczno- wypoczynkowymi. Jest ujęty w p.z.p. Teren wypoczynkowy - to ob...

Aspekty turystyki - ujęcie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Aspekty turystyki: Jako zjawisko psychologiczne Jako ujęcie społeczne Jako zjawisko kulturowe - kultura jest nośnikiem i przekazuje wartości kulturowe. Jako zjawisko ekonomiczne - przejawia się w gospodarczej działalności. Przygotowanie regionu do przyjęcia turystów. Jako zjawisko przestrzenne -...

Turystyka alternatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Turystyka alternatywna - formy turystyki w minimalnym stopniu integrujące w środowisko przyrodnicze zapewniające odpowiedni kontakt z naturą i społecznością lokalną, a także przeciwstawiające się turystyce masowej i komercyjnej. Inn...

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Zagospodarowanie lasu Obiekty przeznaczone dla turystyki pobytowej Ośrodek turystyczno- wypoczynkowy - obejmuje obszar lasu wraz z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną o charakterze trwałym, a także innymi urządzeniami turystyczno- wypoczynkowymi. Jest ujęty w p.z.p. Teren wypoczynkowy - to ob...

Grafy i ich podziały

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Grafy i ich podziały Garnison - twórcy, topologia algebraiczna Graf wykorzystywany do badania układów sieci transportowej. Każdy układ = graf, odcinki to krawędzie, a miejsca przecięcia to wierzchołki. Grafem (mat.) nazywamy uporządkowaną parę G ( X, U ), gdzie X jest zbiorem elementów { , ,…… }...

Miasto późnośredniowieczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Miasto późnośredniowieczne w Polsce rynek zasadnicza część miasta, kwadratowy lub prostokątny, wyposażony w urządzenia służące handlowi ale także samorządowe, produkty rolne wytwarzane przez gospodarstwa były tu sprzedawane rozwijał się samorząd niewielki jeśli chodzi o powierzchnię (rynek) w s...

Przestrzenna rozbudowa miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Przestrzenna rozbudowa miast średniowiecznych Częstym sposobem rozbudowy była budowa nowego pierścienia murów i włączenie w obręb miasta dzielnic które powstały poza starym systemem obronnym np. Brema Do rozwoju przestrzenni miejskiej prowadziło też połączenie kilku samodzielnych osiedli miejskich...

Sposoby zakładania miast w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Sposoby zakładania miast w Polsce Tworzenie miast przy starym istniejącym ośrodku (zachowywano istniejące szlaki komunikacyjne, drogi, ulice, granice i nazwę) Przebudowa istniejącego osiedla (zostawiono dawne ulice lub je przebudowano) Lokowanie

Sektorowy model Hoyta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Sektorowy model Hoyta 2) Model sektorowy - kliny funkcjonalne wychodzą z centrum - nie odległość od centrum a kierunek kształtuje strukturę przestrzenną miasta - model zakłada ze miasta rozwijają się w formie pewnych sektorów których rozwój następuje w kierunku zewnętrznym - najszybszy rozwój...

Skutki urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

E) Skutki urbanizacji dodatnie ujemne - miasta są bardzo atrakcyjnym miejscem dla działalności - miasto zwiększa naszą anonimowość - lepszy dostęp do kultury, sportu itp. - zanieczyszczenie środowiska - problemy komunikacyjne - wzrost a...