Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 3

Początki miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2030

Początki miast średniowiecznych: Nowy średniowieczny układ miasta kształtował się w długim okresie. Miasta które rozwijały się we wczesnym średniowieczu częściowo bazowały na pozostałościach miast rzymskich, tworząc jednak nowe układy część została przebudowana większość miast rozwijała się przy z...

Podstawowe typy układów regularnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Podstawowe typy układów regularnych : prostokątne (szachownice) a) b) c) promieniste (koncentryczne) pasmowe (liniowe) Należy do najprostszych z punktu widzenia projektowania. Zastosowanie takiego układu ułatwia parcelację terenu i podział m...

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

Starożytny Rzym Hellenistyczny układ miast przyjęty przez Rzymian - regularny układ ulic Cesarstwo rzymskie Zajmuje największy obszar w 98 r.p.n.e. Znakomite drogi w całym imperium Drogi w Anglii stworzone przez rzymian wykorzystywa...

Układ miast średniowiecznych w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2555

Układ miast średniowiecznych w Polsce - do połowy XIII w. osady miejskie rozlegały się wokół grodu, nie były wtedy otoczone murami, przy niebezpieczeństwie ludność wpuszczano do grodu →Poznań, Gniezno, Wrocław, Kraków w tym okresie - od połowy XIII w. na terenach polski upowszechniała się nowa o...

Układ przestrzenny miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

UKŁAD PRZESTRZENNY MIASTA Układ przestrzenny elementów morfologicznych, czyli inaczej plan miasta W charakterystyce planu miasta przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim: - Sieć ulic - Rozmieszczenie placów - Kształty i wymiary

Atrakcyjność turystyczna - badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Atrakcyjność turystyczna można rozumieć w trzech znaczeniach: Atrakcyjność określona przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje. Atrakcyjność wynikająca z przyjęcia określonej techniki oceniania. Atrakcyjność w wyniku sub...

Cykl ewolucji miejscowości turystycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3689

Koncepcja cyklu ewolucji miejscowości turystycznej - opiera się na założeniu, że obszary turystyczne ulegają ciągłej dynamice i zmianom na skutek działania czynników, takich jak: preferencje i potrzeby turystów, stopniowe pogarszanie i zastępowanie jednych przedsiębiorstw i urządzeń innymi oraz prz...

Szlaki turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

SZLAKI TURYSTYCZNE Szlak - trasa, której przebieg został oznaczony w terenie za pomocą zunifikowanych (zestandaryzowanych) znaków barwnych, służących turystom do orientacji i prawidłowego wyboru kierunku wędrowania Wyznacza je Główny Zarząd PTTK Czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny Z 1,2,...

Ścieżki dydaktyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Ścieżki dydaktyczne - szczególny rodzaj tras, przeznaczone do aktywnego wypoczynku, cel -- spacer po lesie + określony program dydaktyczny Etapy urządzania ścieżki: Wybór obszaru leśnego Obszar powinien być urozmaicony pod względem prz...

Turystyka alternatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

Turystyka alternatywna - formy turystyki w minimalnym stopniu integrujące w środowisko przyrodnicze zapewniające odpowiedni kontakt z naturą i społecznością lokalną, a także przeciwstawiające się turystyce masowej i komercyjnej. Inn...