Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 2

Przedmiot demografii i zakres badań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Przedmiot demografii i zakres badań. W Chinach spisy z przed 4 tysięcy lat, były regularne co 5 lat, tzw. CENZUSY. W średniowieczu zbierano informacje o ludności przed wyprawami wojennymi (ilość żołnierzy, pieniędzy) Według Francuza A. Landrego statystyka demograficzna pojawiła się w XVI w. (

Teoria Löscha, Hoovera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3136

Teoria Löscha, Hoovera Lösch, Hoover Koncepcja bazująca na teorii Webera, Lösch (1940r.) - według jego teorii popyt stanowi główny czynnik lokalizacji. Produkcja powinna być zakładana w miejscu największego zysku osiągniętego ze sprz...

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego koncepcja regionu metody regionalizacji podziały terytorialne 1. K. Dziewoński - 3 kategorie regionu koncepcja kategoria procedura regionalizacyjna REGION ANALITYCZNA PRZEDMIOTOWA NARZĘDZIE BADANIA PRZEDMIOT POZNANIA NARZĘDZIE DZIAŁANIA regiona...

Źródła informacji o ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Źródła informacji o ludności. Rodzaje źródeł: a) Powszechne spisy ludności - najbardziej wyczerpujące badanie przedstawiające stan i strukturę ludności w jednym momencie na terenie całego kraju. Naświetla zachodzące związki między badanymi c...

Rodzaje wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Poziom i warunki życia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1708

Podstawowe rodzaje wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej: Struktury - określają stosunek liczebności poszczególnych klas do liczebności całej zbiorowości, wyrażane w % (np. udział wydatków gospodarstwa domowego na wyżywienie). Natężenia - określają stosunek wielkości charakteryzujących dwie...

Woda i jej znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

1. Czynniki przyrodniczo geograficzne - woda - ukształtowanie powierzchni - gleby - klimat - bogactwa naturalne WODA - najważniejszy czynnik przyrodniczy, decydujący o lokalizacji i rozmieszczeniu osad ludzkich - znaczenie wody + woda jako pokarm (osadnictwo w pobliżu wody pitnej) + niezbę...

Czynniki społeczno-gospodarcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

2.CZYNNIKI SPOŁECZNO GOSPODARCZE Stanowią o sposobach i warunkach życia człowieka, wpływając bardzo silnie na charakter, funkcję i rozmieszczenie osad ludzkich, ich pojęcie identyfikowane jest często ze znacznie szerszym określeniem jakim jest Cywilizacja CYWILIZACJA - to stan rozwoju społeczeństw...

Koncepcja trzech fal cywilizacyjnych Tofflera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3773

4. KONCEPCJA TRZECH FAL CYWILIZACYJNYCH TOFFLERA Jego zdaniem historię ludzkości kształtowały trzy fale przemian, z których każda ścierała niemal doszczętnie wcześniejsze cywilizacje wprowadzając nowe obyczaje, nie pojęte dla tych którzy urodzili się wcześniej. 1 fala -

Aspekty urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2345

B) Aspekty urbanizacji Wieloaspektowość zjawiska urbanizacji sprawia że w celu systematyzacji i klasyfikacji problematyki badawczej wyróżnia się cztery aspekty (płaszczyzny) urbanizacji : ekonomiczny - wyraża związek między urbanizacją a rozwojem gospodarczym, istnieje tu pewna zależność → im więk...

Miasto przemysłowe - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2590

MIASTO PRZEMYSŁOWE - wiek XIX - eksplozje industrialne - kształtuje się miasto przemysłowe Czynniki mające wpływ na przedawnienie struktury miasta w XIX wieku: - powstanie przemysłu wielkofabrycznego : koncentracje robotników w zakładach przemysłowych - przemiany w technologii transportu i łącz...