Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 11

Relacje między strukturą wydatków a dochodami

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Relacje między strukturą wydatków a dochodami Zależność między strukturą wydatków a dochodami w gospodarstwie domowym Nie można osiągnąć dobrze rozwiniętego rozwoju bez dobrze rozwiniętych usług( ok. 60% usług w krajach wysoko rozwiniętych) ...

Miasto według Garniera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

MIASTO wg Garniera - model opracowany przez Garniera - uporządkowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej - model nie miał charakteru koncentrycznego był pośredni między tym a pasmowym - dla każdej funkcji odpowiedni teren i logiczne rozmieszczenie - tereny mieszkaniowe, produkcyjne, usługow...

Osiedle - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

OSIEDLE - zespół domów mieszkalnych, innych budowli i urządzeń trwałych oraz zbiorowości ludzi, którzy je zamieszkują i z innych korzystają. Na powierzchni ziemi istnieje duża różnorodność osiedli, które są klasyfikowane według rożnych kryteriów: - wielkość - osiedle samotnicze,

Starożytne miasto Chińskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Starożytne miasto Chińskie: - intensywny rozwój urbanizacji to epoka dynastii Czau ( 1122 - 256 p.n.e.) wiele miast dzieliło się na 3 wyraźnie określone części niewielką dzielnicę zamieszkałą przez arystokrację dzielnica zamieszkała przez rzemieślników i kupców pola - zapewniały pożywienie ...

Starożytny Egipt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Starożytny Egipt - Okres państwowości kilku tys. lat. Bardzo wysoki poziom osiągnęły trzy dziedziny Warunkujące rozwój miasta: - architektura - budownictwo - urbanistyka Miasta egipskie budowane na planie kwadratu lub prostokąta, cało...

Wskaźnik Kostrubca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Wskaźnik Kostrubca O - obwód figury P - pole figury S = 0 koło S = 1,3 sześciobok foremny S = 3,44 kwadrat S = 7 elipsa S = 10,64 trójkąt prostokątny, równormienny ...

Koncepcja przestrzeni turystycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721

Koncepcja przestrzeni turystycznej - nawiązuje do ogólnego modelu lokalizacji turystyki i wypoczynku. Na polskim gruncie koncepcją zajmował się Liszewski (1995), który na podstawie charakteru działalności turystycznej oraz stopnia kształtowania przez nią

Definicja regionu turystycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Koncepcja regionu turystycznego Region turystyczny - obszar o dużych walorach turystycznych, na którym koncentruje się ruch turystyczny. Większe obszary o jednakowym typie środowiska geograficznego. Wydzielone w ich obrębie mniejsze jednostki nazywa się dla odróżnienia rejonami turystycznymi. ...

Wskaźnik Haggeta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Wskaźnik Haggeta A - powierzchnie P - obwód L - długość najdłuższej średnicy Wskaźniki są tak dobrane ze wartości wskaźników dla rodziny kół była równa 1 ...

Model Fritscha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

MODEL FRITSCHA - koncepcja rozwoju Wiednia - układ koncentryczny - zabudowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych - cel to rozłożenie zwartego układu miejskiego ...