Dr Katarzyna Kulczyńska - strona 10

Kryterium wielkości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Kryterium wielkości: Najmniejszą jednostką osadniczą jest zagroda (dom mieszkalny, budynki gospodarstwa domowego, przydomowy ogród i sad) Jeżeli kilka zagród jest skupionych na pewn...

Milet - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Milet: Agora Plac przed świątynią Plac targowy Przed agorą ratusz - reprezentatywna świątynia Na uboczu sytuowano teatr- budowany w kotlinie, gymnazjon → szkoła W ten układ szachownicowy wprowadzone są przestrzennie obiekty publiczne - agora, plac przed świątynią, plac targowy, które mają kszt...

Model Howarda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

MODEL HOWARDA - mniejsze miasta odciążają miasta centralne - łączy zalety miasta i wsi i wyklucza ich wady - miast ogród nie miało być przedmieściem lecz stanowić samodzielne osiedle i zapewnić prace - obszary między miastami satelitarnymi to obszary rolnicze lub leśne - poszczególne miasta sate...

Model korytarzowy odmiana modelu Hoyta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Model korytarzowy odmiana modelu Hoyta Opiera się na założeniu że potencjaly rozwój miasta występuje wzdłuż tych szlaków komunikacyjnych które umożliwiają handel i usługi. Wzdłuż korytarzy znajdują się dzielnice które zamieszkuje ludność mniej zamożna, ze względu na bliskośćtransportu miejskiego i...

Model zasięgu Reilly'ego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Model zasięgu Reilly-ego (1930) , - ludność różnych miast „i” oraz „j” , - odległość miast „i” oraz „j” od punktu pośredniego N - wykładnik masy (1) n - wykładnik masy (2) K - punkt równowagi na linii łączącej ...

Osadnictwo wiejskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

OSADNICTWO WIEJSKIE W Polsce nie występują ilościowe kryteria wydzielania obszarów wiejskich, są one określane prawno-administracyjnie. Wiele obszarów wiejskich wykazuje wiele cech miejskich: Jarnowo podgórne Komorniki Kobierzyce Wiejski charakter w obszarach miejskich (do 2-5 tys. mieszkańców...

Koncepcja miasta liniowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

4. koncepcji miasta liniowego Soria y Mata - autor koncepcji miasta liniowego Soria y Mata - rozwój miasta wzdłuż głównej osi komunikacyjnej - istotą było rozmieszczenie głównych funkcji miasta w postaci ciągów - układ pozbawiony centrum - wykorzystany w budowie

Starożytna Grecja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

Starożytna Grecja - osadnictwo to objęło kilka kultur, które skupiały się wokół miasta egejskiego - najważniejsza kultura mi...

Stopień koncentracji osad

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Trzy podstawowe miary wskaźników opisujących stopień koncentracji osad: średnia gęstość osiedli n - liczba osiedli P - powierzchnia badanego obszaru w km² średnia odległość między osiedlami ogólna charakterystyka jakiegoś zbioru osiedli średnia liczba ludności osiedli, średnia arytmetyczna Li ...

Koncepcje zagospodarowania turystycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

Podstawowe koncepcje zagospodarowania turystycznego: Koncepcja turystyki zrównoważonej Koncepcja regionu turystycznego Koncepcja ewolucji miejscowości turystycznej Koncepcja przestrzeni turystycznej Koncepcja krajobrazu turystycznego Koncepcja terytorialnych systemów rekreacyjnych Koncepcja c...