Dr Katarzyna Kulczyńska

Charakterystyka regionu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Charakterystyka regionu Składniki podstawowe TSS (skład, otoczenie i struktura) Skład zbiorowość ludzi rozpatrywana w wymiarze demograficznym, ekologicznym i społecznym terytorium - wyodrębniony obszar powierzchni ziemi wraz z jej zasobami takimi jak zawartością materialną zarówno naturalną jak i...

Dostępność rynkowa usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Dostępność rynkowa usług Dostępność - możliwość zaspokojenia popytu na określoną usługę przez placówki usługowe na danym obszarze Możliwości te określić można na dwóch płaszczyznach: Aprzestrzennej - dostępność wiąże się ze stanem usług w danym ośrodku Wskaźniki oparte o kryterium zatrudnienia -...

Fazy rozwoju miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

Fazy rozwoju miasta (wg. Klaassera i Rolekina) I faza urbanizacji - ludność masowo napływa do miast, (głównie wiejska) rozwój przemysłu i złe warunki życia na wsi, wzrasta gęstość zaludniania miast (najszybciej w centrum), brak komunikacji i trudności z przemieszczaniem się. Proces wygasa gdy miast...

Geografia transportu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

Geografia transportu komunikacja - obejmuje transport i łączność transport - część procesu produkcji, w której odbywa się przemieszczanie towarów i/lub osób z jednego miejsca w drugie łączność - przesyłanie informacji z jednego miejsca w drugie Rodzaje odległości: fizyczna (km, mile) czasowa (...

Metoda pomiaru działalności przemysłowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Metoda pomiaru działalności przemysłowej I. Mierniki i wskaźniki wielkości przemysłu II. Poziom zjawiska w liczbach bezwzględnych I. Mierniki i wskaźniki wielkości przemysłu Liczba pracujących (miernik dostępny w statystykach) - osoby zatrudnione na podstawie stosunku do pracy np. pracodawcy i p...

Metoda wyboru lokalizacji zakładu przemysłowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Metoda wyboru lokalizacji zakładu przemysłowego I. Metoda odsiewu II. Metoda kosztów komparatywnych (porównawczych) I. Metoda odsiewu Oparta na szczegółowych badaniach terenu z punktu widzenia przydatności / nieprzydatności dla lokalizacji przemysłu. Sporządza się szereg opracowań graficznych w p...

Metody badania stopnia koncentracji przemysłu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1834

Metody badania stopnia koncentracji przemysłu 1. Iloraz lokalizacji - charakteryzuje natężenie zjawiska w jednostce przestrzennej. Służy do porównania proporcjonalności rozmieszczenia wybranego elementu przemysłu w przestrzeni np. liczba pracujących w przemyśle, liczba zakładów do jakiegoś innego e...

Metody statystyczne przedstawień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

Metody statystyczne przedstawień, metody analizy statystycznej. a) Miary centrograficzne - Służy do wyznaczenia teoretycznego zjawiska powierzchniowego. Opiera się na założeniu, że zjawisko pow. można sprowadzić do tzw. punktu ważonego, w ten sposób, że poszerzone jednostki powierzchniowe o określo...

Miary dostępności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Miary dostępności Miary dostępności Liczba asocjacji wierzchołka - e Punkt centralny grafu Średnia grafu - d 1. największe oddalenie z danego wierzchołka do wszystkich pozostałych wierzchołków grafu liczone liczbą e krawędzi możliwie najkrótszą drogą e (a,b) = 1 e (a)max = 3 e (a,c) = 2 e (b) ...

Powiązania geografii społeczno-ekonomicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Powiązania geografii społeczno-ekonomicznej Geografowie byli postrzegani jako kartografowie geografia Geografia fizyczna  kompleksowa  Geografia ekonomiczna (śr...