Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol - strona 7

Przedsiebiorstwo sprywatyzowane - funkcjonowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Funkcjonowanie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa ,,YYY” S.A. Spis treści WSTĘP str. 3 I Rozdział Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych str. 5 1.1. Istota i cel prywatyzacji str. 5 1.2. Metody - rodzaje prywatyzacji str. 8 II Rozdział Zakłady Lniarskie ,, YYY” S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa ...

Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

1. Definicja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki narodowej służącą zaspokojeniu potrzeb społecznych, tworzoną w celu osiągania efektów ekonomicznych przez produkcję dóbr, świadczenie usług lub inną działalność. Jest to samodzielną i samo finansującą ...

Przepływy pieniężne, bilans zmian

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Przepływy pieniężne. Zestawienie przepływu środków pieniężnych ma sens i jest wymagane prawem w większych jednostkach. Tam trudno jest ustalić co działo się z pieniędzmi w danym okresie. Bilans zmian (bilans różnic) - to bilans w formie analitycznej obejmujący przynajmniej wartości z okresu t i t+1...

Przewodnik po biznes planie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Przewodnik po biznes planie Niniejszy przewodnik został stworzony na potrzeby „VETURE COMPETITION” - konkursu biznesplanów, organizowanego przez organizacje studenckie AIESEC i BEST. Zawartość tego przewodnika nie jest jedynym ani wyczerpującym materiałem na temat tworzenia

Przykładowy analityczny rachunek zysków i strat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2436

Tabela 17.3. Przykładowy analityczny rachunek zysków i strat PRZYCHODY 2006 rok 2007 rok STRUKTURA 2006 STRUKTURA 2007 RÓŻNICA DYNAMIKA Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 414 766 1 700 854 98,88% 99,52% 286 088 120, 22% Pozostałe przychody operacyjne 4 020 4 917 0,28% 0...

Przykładowy bilans analityczny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2933

Tabela 17.2. Przykładowy bilans analityczny AKTYWA 2006 rok 2007 rok STRUKTURA 2006 STRUKTURA 2007 RÓŻNICA DYNAMIKA AKTYWA STAŁE 167 881 000 174 759 000 72,34% 71,53% 6 878 000 104,10% 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 066 000 625 000 0,46 % 0,26% -441 000 58,63% 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 123...

Psychologia społeczna - wykład - Psychologia kliniczna - trendy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Wykład 29.05.2001 Psychologia społeczna podejście polega na zwróceniu uwagi na status chorego psychicznie (sugeruje, że obłęd istnieje w oku obserwatora, a nie w obserwowanym Przedstawiciele: Thomas Scheff, Theodore Sarbin, D. Rosenhan, E. Goffm...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

1.Przedmiot i zadania psychologii. Psychologia - nauka o zjawiskach psychicznych. Termin w użyciu od XVIII wieku. Wtedy też ukazały się dwie prace Wolffa: „psychologia - empiryka”; „psychologia - racjonalizm” Bardzo długo traktowano psychologię jako naukę o życiu umysłowym, zjawiskach i warunkach ...

Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Wykład 20.02.2001 Psychologiczne podejścia do zaburzonego zachowania PERSPEKTYWY: Psychodynamiczna (psychoanaliza) Teorii uczenia się (behawioralna i poznawczo-behawioralna) Humanistyczna Systemowa rodzinna środowiskowa Społeczna Maedyczna Model - Metafora - Perspektywa zdarzenia niejasne, ...

Analiza ekonomicza - pytania otwarte

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

otwarte: 1. czy jeśli firma ma ujemny kapitał pracujący to jest to wielkość prawidłowa dla firmy czy nie ? zalezy czym się charakteryzuje przedsiebiorstwo 2. jak aktywa stałe są mniejsze od kapitału stałego (czy własnego) to kapitał pracujący jest dodatni 3. w analizie dyskryminacyjnej