Dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol - strona 6

Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Spis treści Wstęp. Rozdział I Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej1 Przedmiot i zakres analizy finansowej1 Metody stosowane w analizie finansowej4 Rozdział II Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa10 Sprawozdania finansowe i ich ana...

Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Spis treści 1. Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej PRZEDSIĘBIORSTWA Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębio r stwa Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac analitycznych w przedsiębiorstwie i o...

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należnoś...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco różnych operacji gospodarczych, które wpływają odpowiednio na zmian wielkości oraz struktury jego aktywów i pasywów. Operacje te są rejestrowane na bieżąco przez księgowość i na tej podstawie sporządzane są sprawozdania...

Oligopol na rynku polskim

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Oligopol na rynku Polskim. W nawiązaniu do tematyki przedmiotu mikroekonomia II. Chciałabym poruszyć kwestie konkurencji na rynku polskim. Obecnie bardzo dobrym przykładem konkurencji monopolistycznej jest rynek prezerwatyw w Polsce. W poniższym ...

"PKO SA"- wynik finansowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Fuzja czterech banków wchodzących w skład grupy Pekao S.A. zakończyła się 1 stycznia 1998r. Wyniki finansowe banku za wcześniejsze lata zostały podane przez bank w taki sposób, aby można je było porównać z osiągniętymi po połączeniu. Według nich wynik na dział...

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - System produkcyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

System produkcyjny. System produkcyjny. Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. Produ kcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Produktem mogą być dobra ma...

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej - rodzaje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do...

Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej Profil firmy Nasza firma jest agencją reklamową. Początkowym obszarem jej działania jest województwo mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar całej Polski a w przyszłości na Europę. ...

Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i pasywów bilansu Tabela nr. 1. Bilans analityczny spółki akcyjnej "X" Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok bieżący Odchylenia   w tyś. zł. % w tyś. zł. % w tyś. zł. % AKTYWA       ...

Przedsiębiorstwo - opis funkcjonowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo jako producent. Procesy produkcji. proces produkcji ↓ nakłady → produkcja Nakłady - dobra (lub usługi) wykorzystywane w procesie produkcji: praca energia, surowce, materiały, półprodukty kapitał rzeczowy w postaci maszyn i urządzeń, wyposażenia or...