Dr Katarzyna Kołodziejczyk

note /search

Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 12.10.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 700

ćwiczenia 12.10.2012 gospodarka światowa - system powiązań, handlowych, produkcyjnych, handlowych, finansowych, technologicznych, gospodarczych , między gospodarkami, system działający na styku połączeń krajowych i międzynarodowych, zróżnicowanie podmiotów, dynamiczność (zmiany, podmioty, zmieni...

Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 19.10.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 770

19.10.2012 na za tydzień: usługi i transfer sfery roboczej wysoko rozwinięte (standardy polityczne: demokratyzacja, pluralizm, przewag usług z handlu zagranicznym, wysokie technologie, chłonny rynek, poziom zgromadzonego kapitału, siła militarna, stabilność, struktura wydatków -

Międzynarodowe struktury handlu 26.10.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

26.10.2012 Międzynarodowe struktury handlu międzynarodowe czynniki produkcji: kapitał - kredyty i inwestycje praca- migracje, drenaż mózgów technologie - sprzedaż licencji ziemia - różne podejścia do niej transfer miedzy. czynników produkcji dezindustralizacja - spadek udziału przemysłu wytw...

Usługi - ćwiczenia 09.11.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1169

09.11.2012 USŁUGI - łatwość eksportu - niematerialne- nie podlegają ograniczeniami ilościowym - kiedyś usługi wytwarzane tylko w jednym kraju, rozwój usług łączy się z rozwojem technologii - potrzeby ludzi - stać ich na korzystanie z usług -główny sektor obecnych gospodarek - Układ GATS ( G...

Transfer siły roboczej - 16.11.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 602

16.11.2012 transfer siły roboczej: prezentacja Oli Szaniawskiej Polacy, UE: 7 lat okresu przejściowego, podzielono go na 2,3,2 - jeden duży okres podzielony na 3 mniejsze; państwa mogły sobie wybierać sektor do którego przyjmą i jeden z 3 okresów, a nawet w międzyczasie mogły otwierać rynek prac...

System kursowy po 1989 roku w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

23.11.2012 od 1973 roku, upadł system walutowy z Breton Woods, który nakazywał państwom utrzymaniem stałych kursów, po tym roku państwa same zaczęły decydować o zmianie kursów polityka kursu walutowego -istnieje przy kursie płynnym i st...

Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 30.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

30.12.2012r. Dlaczego rada polityki pieniężnej upłynniła złotówkę - by poznać faktyczną wartość złotówki Członkostwo w mechanizmie ERM II - od momentu utworzenia unii gospodarczo - walutowej 1999r; jeden z warunków kryteriów konwergencji; dla pa...

Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

14.12.2012 Międzynarodowe rynki finansowe - rynek na którym dokonuje się operacji instrumentami finansowymi (waluty - jako instrument jest elementem rynku walutowego, który jest rozwinięty na szeroką skalę, nawet funkcjonuje jako osobny rynek,; obligacje, akcje, kredyty) mówi się, że mrf składa s...

Rynek instrumentów pochodnych - ćwiczenia 11.01.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

11.01.2012 Rynek instrumentów pochodnych - opcje (prawo osoby nabywającej do sprzedaży), kontrakty terminowe , swap instrument bazowy (podstawowy)- opcja, waluta, stopa procentowainwestorzy zabezpieczają się przed ryzykiem, rozwój spekulacji Kontrakt terminowy - kupujący i sprzedający; forward i...

Struktury handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1225

Struktury handlu międzynarodowego Zacznę od wytłumaczenia czym właściwie jest ta struktura. Otóż pojęcie to obejmuje zbiór podmiotów, relacje między tymi podmiotami a także cechy tych relacji. Ponieważ temat ten jest bardzo rozległy ja w swoim referacie postaram się poruszyć kwestie podmiotowej ...