Dr Katarzyna Kochan

Komisja Edukacji Narodowej - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1239

Reformy przeprowadzone przez Komisja Edukacji Narodowej (KEN) 1. gruntownie zreformowano Akademię Krakowską i Wileńską 2. zsekularyzowano programy nauczania i grono pedagogiczne 3. jako obowiązujący język wykładów wprowadzono jęz...

Starożytny Rzym - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

Starożytny Rzym W okresie rodowym ideałem staje się obywatel gospodarz rzymski. Rzym rozwijał się jako państwo militarne, które przede wszystkim potrzebowało dobrych wojowników i urzędników. Rzymianie nie widzieli powodu dla którego ich dzieci miałyby umieć więcej niż ich rodzice, tym bardziej, że s...

Wychowanie ateńskie - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

Wychowanie Ateńskie Ateńczycy byli ludem przodującym w całym życiu kulturalnym. Odznaczali się niezwykłą ruchliwością , bystrością, ciekawością oraz zamiłowaniem piękna i tężyzny fizycznej. Wyróżniali się przede wszystkim pociągiem do ruchu umysłowego, do zagadnień kulturalnych, naukowych i artystyc...

Wychowanie Hellenistyczne - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 791

Wychowanie Hellenistyczne Rozkład zajęć w szkole ateńskiej musiał ulec znacznej zmianie i został on podzielony na dwa okresy. Pierwszy wcześniejszy przeznaczono na wykształcenie niższe, gdzie stłoczona była cała wiedza dawana wcześniej w szkole. W drugim okresie prowadzono naukę nową, wymagającą już...

Wychowanie spartańskie - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 987

Wychowanie Spartańskie Spartanie odznaczali się oni szorstkością, zamiłowaniem do życia wojowniczego, pragnieniem władzy i zdobyczy. Nie dbali o wartości umysłowe ani estetyczne. Cenili sobie przede wszystkim siłę i organizowali się głównie w celach militarnych. Wychowanie dzieci w tej społeczności ...

Narodziny i rozwój najstarszych Uniwersytetów Europy - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323

Narodziny i rozwój najstarszych Uniwersytetów Europy Średniowiecze charakteryzuje się gwałtownym wzrostem zainteresowań naukowych. Intensywny rozwój zainteresowań filozoficznych i naukowych doprowadził do tego, że było trzeba otworzyć takie szkoły gdzie uczniowie mogliby wypowiadać swoje myśli. Ta n...

Odrodzenie w Europie Zachodniej - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 560

Odrodzenie w Europie Zachodniej Renesans - zwany też odrodzeniem lub humanizmem, dzięki reformacji i rodzącemu się wolnomyślicielstwu, niszczy duchową dyktaturę kościoła, wskrzesza starożytność Grecką, przyczynia się do niebywałego rozkwitu sztuki i literatury, powoduje rozwój

Reformacja - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Reformacja - przerwała w pewnej mierze rozwój laicyzacji wywołany przez humanizm. Ożywiła ideały religijne powodując jednocześnie gwałtowną reakcje katolicka m.in. jezuityzm i nową falę fanatyzmu i nietolerancji religijnej. Niemniej pod względem s...

Szkoły w średniowieczu - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1372

Szkoły w średniowieczu a. szkoły Parafialne - najpowszechniejsze, które przyjmowały dziewczęta i chłopców bez względu na pochodzenie b. szkoły elementarne, które dzielimy na: - szkoły wiejskie - poziom był niski, nauczycielami byli ludzie przypadkowi ale zawsze byli to mężczyźni. Najczęściej uczyli ...

Szkolnictwo Jezuickie - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 924

Szkolnictwo Jezuickie - Jezuici wykorzystali organizację gimnazjum Sturma do celów kontrreformacji i przyjęli ją jako podstawę organizacji swojego szkolnictwa (kolegiów). Regułę Zakonu Jezuitów opracował