Dr Katarzyna Jasiukiewicz

note /search

Cele fizyki - omówienie

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

Wykład 1 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr zimowy, rok 2011/2012 Wykład 1 Wykład [1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. Podstawy fizyki. [2] M. Massalska, J. Massalski. Fizyka dla inŜynierów. [3] A.A. Dietłaf, B. M. Jaworski. Fizyka. Poradnik encyklopedyczny [4] B...

Porównanie dynamiki i kinematyki - omówienie

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Inzynieria nanomateriałowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Wykład 5 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr I  Rok 2011/2012 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład 5 Wykład ...

Porównanie masy ciała - omówienie

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Inzynieria nanomateriałowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Wykład 4 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr I  Rok 2011/2012 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 Wykład 4 ...

Rozpędzanie klocka - omówienie

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Inzynieria nanomateriałowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Wykład 3 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr I  Rok 2011/2012 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 Wykład 3 ...

Rzut ukosny - omówienie

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Inzynieria nanomateriałowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Wykład 2 Czesław Jasiukiewicz Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr I  Rok 2011/2012 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 Wykład 2 ...