Dr Katarzyna Dzieniszewska - strona 3

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie spo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

Wykład 12 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE: „ŚMIERĆ KLAS”. BIEDA I BEZROBOCIE. „Śmierć klas” Clark i Lipset w latach 90. postawili pytania: „Czy klasy umierają?” Pytanie to podważało marksowskie (Marks przefiltrowany przez teoretyków, a nie marksizm) podejście do zróżnicowania społecznego, które stawiał...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie spo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

Wykład 13 PŁEĆ JAKO WYZNACZNIK ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO W XVII-XIX w. Kobiety nie decydowały o swoim losie, lecz ich ojcowie i mężowie; nie posiadały prawa własności, praw politycznych i obywatelskich, nie mogły się stowarzyszać. XIX w. - brak zainteresowania dla problemów kobiet (mikrosocjologii...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Teorie konfliktów...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Wykład 14 REFLEKSJA TEORETYCZNA W SOCJOLOGII. PRÓBA SYSTEMATYZACJI Zróżnicowanie podejść teoretycznych w kwestiach: do jakich nauk należy socjologia? (przyrodniczych czy humanistycznych?); jak należy traktować społeczeństwo?; jaki jest zasadniczy przedmiot rozważań socjologii? 2 NURTY SOCJOLOGII:...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Ruch społeczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Wykład 15 ZMIANA SPOŁECZNA 2 aspekty zmiany społecznej: - procesy wewnątrz społeczeństwa w danym czasie, - zmiana całego społeczeństwa. System społeczny (jako różne organizacje) - różne zmiany w różnym czasie: składu (migracje), struktury - 4 elementy zmian: - sieci powiązań w aspekcie intera...

Podstawowe zasady komunikacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

VIII.PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI Nadawca musi być jasno określony. Kod komunikatu. Jasny dla nadawcy i odbiorcy. Kontekst jasny dla odbiorcy komunikatu. Nastawienie i oczekiwanie. Style komunikacji: Dominujący - np. przerywanie, uogólnianie, nastawienie na własne cele i interesy i

Marketing polityczny - wykład - Humor w polityce

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

XIII. Humor w polityce: Funkcje: - zmniejszenie frustracji, lęków - reakcja obronna obywateli przed lękiem i frustracją (represja, supresja, unikanie, projekcja, przemieszczenie, racjonalizacja, reakcja pozorowana, izolacja, odczynianie, sublimacja) - naruszenie wizerunku -

Marketing polityczny - ćwiczenia - komunikowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

VI Planowy proces - komunikowania Cel - co chcemy osiągnąć przez nasze działanie; Grupa odbiorców - do kogo chcemy adresować przekaz; Przekaz - co chcemy odbiorcom zakomunikować; Warunki - kiedy, w jakich okolicznościach, możemy osiągnąć efekt maksymalny; Metody - jakich należy użyć; Środki komunika...